Onderzoeksprogramma

De onderzoekers die betrokken zijn bij UCERF geven uitvoering aan het onderzoeksprogramma: ‘Families & law in a changing world’.