Familierecht: afstammingsrecht, relatievermogensrecht en alimentatierecht

Familie fotoportret, foto: Charisse Kenion via Unsplash

Relaties hebben veel rechtsgevolgen. In het familierecht zijn de belangrijkste gevolgen geregeld. Het relatievermogensrecht en alimentatierecht zijn onderwerpen die in de belangstelling van de wetgever staan; recent is het huwelijksvermogensrecht aangepast en ook het partneralimentatierecht is sterk gewijzigd door een recente wet. Maatschappelijke veranderingen hebben de wetgever hiertoe gebracht. De fundamentele vraag is echter of de wijze waarop het familierecht nu omgaat met relaties nog bij de tijd is.

Evelien van Wijk-Verhagen richt zich op de redelijkheid en billijkheid in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Het gaat om onderzoek naar concrete toepassingen van deze norm in gepubliceerde rechtspraak en helpt professionals bij de toepassing daarvan.

Wendy Schrama richt zich in haar onderzoek op de vraag of de manier waarop het relatierecht nu is ingericht in Nederland en Europa, bijdraagt aan de doelen van het relatierecht; een vraagstuk waarbij de rechtstheoretische expertise van Jet Tigchelaar goed van pas komt. Wendy Schrama is gespecialiseerd in de rechtspositie van ongehuwd samenlevenden in het Nederlands recht en daarbuiten.

Alimentatierecht is een thema dat de afgelopen tien jaar continu op de politieke agenda heeft gestaan. UCERF heeft maar liefst drie experts op dit terrein, die allen hun proefschrift over alimentatie schreven. Jet Tigchelaar heeft vanuit een rechtstheoretisch c.q. politicologisch perspectief onderzocht welke rol de waarden van zorg en autonomie in het alimentatierecht een rol spelen. Naomi Spalter schreef haar proefschrift over de grondslagen van partneralimentatie. Merel Jonker richtte zich op rechtsvergelijkend onderzoek naar kinderalimentatie.