Familierecht: afstammingsrecht, relatievermogensrecht en alimentatierecht

Familie fotoportret, foto: Charisse Kenion via Unsplash

Het afstammingsrecht bepaalt wie de juridische ouder is van een kind. Vier UCERF onderzoekers richten zich op het afstammingsrecht. In haar promotieonderzoek, richt Laureen Hu zich op een fundamentele heroverweging van het Nederlandse afstammingsrecht. Dit doet zij aan de hand van een juridische studie van het Nederlandse afstammingsrecht en een rechtstheoretische en filosofische studie. Sheniel Cameron analyseert het belang van het kind bij het vestigen en verbreken van afstammingsbanden van de ongehuwde vader in het Surinaamse afstammingsrecht. Lisette ten Haaf richt zich in haar onderzoek op de juridische positie van toekomstig en ongeboren leven. Hoe kan het nog niet-verwekte, toekomstige kind gestalte krijgen binnnen het recht? Ook is zij ge├»nteresseerd in vragen die rijzen door nieuwe voortplantingstechnieken. Wendy Schrama heeft de afgelopen jaren gepubliceerd over de positie van ongehuwde verwekkers en het recht op afstammingsinformatie in draagmoederschapszaken. 

Wendy Schrama richt zich in haar onderzoek op de vraag of de manier waarop het relatierecht nu is ingericht in Nederland en Europa, bijdraagt aan de doelen van het relatierecht; een vraagstuk waarbij de rechtstheoretische expertise van Jet Tigchelaar goed van pas komt. Wendy Schrama is gespecialiseerd in de rechtspositie van ongehuwd samenlevenden in het Nederlands recht en daarbuiten. Promovenda Maaike Huijzer zal in 2024 beginnen met empirisch-juridisch onderzoek naar de rechtspositie van kinderen en partners in informele gezinnen. Naema Tahir onderzoekt het gearrangeerde huwelijk en toestemming en agency.  

Alimentatierecht is een thema dat de afgelopen tien jaar continu op de politieke agenda heeft gestaan. UCERF heeft meerdere experts op dit terrein, die hun proefschrift over alimentatie schreven. Jet Tigchelaar heeft vanuit een rechtstheoretisch c.q. politicologisch perspectief onderzocht welke rol de waarden van zorg en autonomie in het alimentatierecht een rol spelen. Merel Jonker richtte zich op rechtsvergelijkend onderzoek naar kinderalimentatie. Nu verricht Jonker onderzoek naar nieuwe berekeningsmethoden voor kinderalimentatie in samengestelde gezinnen en richt ze zich ook op de sociaalzekerheidsrechtelijke positie van minderjarigen in een mensenrechtelijke context.