Scheiding en kinderen

Ouders houden kinderschoenen samen vast

Complexe scheidingen staan volop in de belangstelling in de politiek en bij de wetgever, omdat de gevolgen voor kinderen en ouders groot kunnen zijn. Op dit terrein liggen veel juridische vragen met een belangrijke maatschappelijke component. Wat is de rol van het familierecht en van het procesrecht bij scheidingen; zou een andere inrichting van het recht tot minder nadelige gevolgen leiden? We werken samen met wetenschappers uit andere disciplines om meer inzicht te krijgen in deze ingewikkelde processen.

Een van die interdisciplinaire teams is de onderzoeksclub ‘Waar hoor ik thuis?’ binnen het strategische thema Dynamics of Youth. Dit onderzoeksproject gaat over de vraag waar kinderen zich thuis voelen, als ze na scheiding niet meer in één huis, maar afwisselend in twee huizen wonen. Wat betekent dat voor kinderen? Hoe beïnvloedt dit hun welzijn? Met sociale wetenschappers, een geograaf, een taalkundige, een informatiekundige en een rechtswetenschapper onderzoeken we deze vragen, om een beter beeld te krijgen van verschillende dimensies van belonging en zo te weten wat kinderen in deze situaties helpt.

Onder dit thema valt ook een grootschalig interdisciplinair onderzoek tussen rechtswetenschappers (Wendy Schrama en Christina Jeppesen de Boer vanuit UCERF) en sociale wetenschappers van UCERF, UU en de VU naar de naleving van afspraken over zorg- en omgang na scheiding.

Het gezag van ouders en voogden is van groot belang en wordt gekenmerkt door de driehoeksverhouding staat – ouders – kind. Christina G. Jeppesen de Boer is sinds haar promotie in 2008 de specialist op dat terrein.

 

Kernpublicaties van UCERF onderzoekers over scheidingsonderzoek

M.V. Antokolskaia, C.G. Jeppesen de Boer, G.C.A.M. Ruitenberg, W.M. Schrama, I.E. van der Valk,  P. Vrolijk, Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding, Een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2019

C. Jeppesen de Boer, Het gezag van de ongehuwde vader bezien vanuit een nationaal en Europees perspectief, Ars Aequi 2017 p. 89-95