Scheiding en kinderen

Ouders houden kinderschoenen samen vast

Complexe scheidingen staan volop in de belangstelling in de politiek en bij de wetgever, omdat de gevolgen voor kinderen en ouders groot kunnen zijn. Op dit terrein liggen veel juridische vragen met een belangrijke maatschappelijke component. Wat is de rol van het familierecht en van het procesrecht bij scheidingen; zou een andere inrichting van het recht tot minder nadelige gevolgen leiden? We werken samen met wetenschappers uit andere disciplines om meer inzicht te krijgen in deze ingewikkelde processen. Het strategische thema Dynamics of Youth speelt hierbij een belangrijke rol. 

Voortgekomen uit eerdere samenwerking binnen Dynamics of Youth is In het ‘Luister!’ project. Daarin  werken Charlotte Mol en Wendy Schrama vanuit UCERF samen met sociale wetenschappers om kinderparticipatie bij afspraken rondom scheiding verder te onderzoeken. Praten kinderen en jongeren mee over de beslissingen en afspraken die worden gemaakt als ouders scheiden? Wat betekent participatie voor hoe het met de jongeren en ouders gaat? Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe kinderparticipatie het beste kan worden vormgegeven thuis, in mediation of bij de rechter. 

Onder dit thema valt ook een grootschalig interdisciplinair onderzoek tussen rechtswetenschappers (Wendy Schrama en Christina Jeppesen de Boer vanuit UCERF) en sociale wetenschappers naar de effecten van de Pilot gezamenlijke toegang ouders (PGTO) bij de rechtbanken in Den Haag en Oost-Brabant. In 2019, is een grootschalig onderzoek van UCERF onderzoekers, sociale wetenschappers van de UU en collega’s van de VU naar de naleving van afspraken over zorg- en omgang na scheiding gepubliceerd.

Het gezag van ouders en voogden is van groot belang en wordt gekenmerkt door de driehoeksverhouding staat–ouders–kind. Christina G. Jeppesen de Boer is sinds haar promotie in 2008 de specialist op dat terrein. Iris Reinders doet promotieonderzoek naar geschillen bij gezamenlijk gezag na scheiding tussen ouders over hun kind(eren).