Gender

Gender demonstranten, foto: delia giandeini via Unsplash

Sekse (of gender) als juridische categorie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. De registratie van geslacht op de geboorteakte staat steeds vaker ter discussie, ook in de politiek. Het vraagstuk is veelomvattend: de kwestie is niet beperkt tot de impact die de binaire (m/v) juridische constructie van sekse heeft op transgender en intersekse individuen. Ook de positie van en verhoudingen tussen mensen wiens seksuele gerichtheid afwijkt van de dominante standaard van monogame heteroseksualiteit worden hierdoor beïnvloed. Daarnaast is de kwestie van fundamenteel belang voor vrouwen- (en mannen-)emancipatie. Deze vraagstukken worden bezien in hun samenhang: genderongelijkheid treft iedereen, alleen niet altijd op dezelfde manier. Feministische en ‘queer’ theorieën bieden geschikte invalshoeken voor onderzoek op dit terrein.

Marjolein van den Brink, Lorena Sosa en Jet Tigchelaar houden zich met verschillende aspecten van deze problematiek bezig. Van den Brink en Tigchelaar hebben in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken naar juridische sekse(registratie) uitgevoerd in opdracht van meerdere ministeries.

Andere actuele juridische thema’s rond gender betreffen bijvoorbeeld de impact van seksestereotype verwachtingen en praktijken op de kansen van migranten van alle genders. Marjolein van den Brink onderzoekt de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking in het project Gender, Sexuality and Migration, samen met onderzoekers van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Het GIRARE-project (Gender Identity Registration And Human Rights Effects) is een interdisciplinaire samenwerking met Gender Studies over het personenrecht, in het bijzonder persoonsgegevens en de, gezien de mensenrechtelijke ontwikkelingen op het terrein van transgender en intersekse, actuele vraag of en zo ja hoe sekse moet worden geregistreerd.

Lorena Sosa doet onderzoek naar de inclusiviteit van mensenrechten. Ze onderzoekt de spanning tussen mensenrechtelijke normen en potentiële CIS-normatieve uitgangspunten die in het familierecht besloten liggen. Haar prestigieuze VENI-onderzoek gaat over de geweld en discriminatie van trans en intersex personen en de vraag hoe het recht daarop reageert.