De kracht van samenlevingen wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van haar instituties, die de formele en informele geraamtes vormen voor menselijke interactie.

Deze instituties - wetten, netwerken, organisaties etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Ze bepalen de mogelijkheden van de samenleving om tegenslagen op te vangen en goed in te spelen op de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Verschillende disciplines

Bij de Universiteit Utrecht werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, cultuur, rechtsgeleerdheid, sociologie, sociale psychologie, ethiek, innovatiestudies en geografie om zo antwoorden te vinden op vragen als: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich op deze punten zo verschillend? En welke rol spelen instituties in de vorming van open en duurzame samenlevingen, of juist het blokkeren daarvan?

Meer informatie

In het Nederlands is slechts een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over het strategische thema Instituties van de Universiteit Utrecht. Deze website is echter volledig beschikbaar in het Engels.

Institutions is een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

7 februari 2017
Hoogleraar Fundamentele Rechten Janneke Gerards bekijkt wat de politieke partijen zeggen over non-discriminatie en artikel 1 van de Grondwet
Een lege Tweede Kamer.
6 februari 2017
Universitair Docent Bestuur en Beleid Harmen Binnema reageert op het idee om jongeren eerst een kennistoets te laten doen voor ze mogen stemmen
Prof. dr. Rosi Braidotti. Foto: Ed van Rijswijk
3 februari 2017
De Tanner Lectures pogen bij te dragen aan het intellectuele en morele leven. Rosi Braidotti’s lezingen dragen samen de titel 'Posthuman, All Too Human.'
Het AIVD-gebouw in Zoetermeer - Wikimedia Commons/S.J. de Waard
31 januari 2017
Eleni Braat was op 29 januari 2017 te gast bij Radio Swammerdam om te praten over de geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (de BVD).
"Broodsnijdende oude vrouw" (circa 1655) door Gerrit Dou, Uit verschillende details blijkt dat dit een tamelijk welvarend huishouden was. In de meeste huizen was het 's avonds donker. Bron: Wikimedia Commons/ The Yorck Project
27 januari 2017
Sandra de Pleijt (Economische en Sociale Geschiedenis) ontvangt Rubiconbeurs van NWO om onderzoek in het buitenland te gaan doen.

Pagina's

RSS