Samenwerking

Door de krachten te bundelen met externe organisaties, ontwikkelen we waardevolle kennis die kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Samenwerkingspartners afdeling Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen

Om bij te kunnen dragen aan de toekomst van open samenlevingen, slaat Institutions for Open Societies bruggen tussen wetenschap en samenleving. Dit doen we onder meer door intensief samen te werken met externe partners van binnen en buiten de wetenschap, met bedrijven en maatschappelijke organisaties, en via het betrekken van diverse doelgroepen en belanghebbenden.

Samenwerkingsverbanden, advies en onderwijs

We bundelen daarvoor de krachten in onderzoek - soms in opdracht - samen met verschillende partners, zoals de Gemeente Utrecht binnen het ‘Weten wat werkt’ project en in ons Brede Welvaarts Index-onderzoek, in samenwerking met de Rabobank. Andere manieren van samenwerking omvatten onder meer consultancy en advies. Recent waren onze Gender & Diversity onderzoekers bijvoorbeeld nauw betrokken bij de totstandkoming van het inmiddels wettelijk vastgelegde vrouwenquotum voor het bedrijfsleven, via advies aan de overheid.

Ook door het ontwikkelen van onderwijs met en voor professionals zoeken we verbinding met de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het Leeratelier Gedrag & Bestuur’, dat IOS al enkele jaren aanbiedt in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). 

Deze samenwerkingsverbanden resulteren in innovatie, waardevolle kennis en ontwikkeling, gericht op het bijdragen aan de vorming van duurzame en open samenlevingen over de hele wereld.

Samenwerken met de Universiteit Utrecht zorgde voor verdieping van de inhoud en resultaten van ons project.