Werk samen in IOS onderzoek

Illustration of researchers working together

Institutions for Open Societies (IOS) moedigt onderzoekers vanuit alle vakgebieden en faculteiten binnen de Universiteit Utrecht (UU) aan om de krachten te bundelen. We stimuleren interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en initiatieven gericht op de diverse aspecten van open en veerkrachtige samenlevingen. Dit doen we door vijftien platforms te ondersteunen waarin onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, om zo multi- en interdisciplinaire samenwerking te realiseren. 

Bundel je krachten met andere UU onderzoekers uit diverse vakgebieden

Ben jij een onderzoeker aan de Universiteit Utrecht met interesse in onderwerpen die raken aan IOS? Je bent meer dan welkom om je aan te sluiten bij een van onze platforms! Neem een kijkje op onze (Intranet) groepspagina voor meer informatie over de platforms, de mogelijkheden om aan te sluiten en andere manieren om deel uit te maken van de IOS community.

IOS ondersteunt wetenschappers met faciliteiten wanneer zij initiatieven voor interdisciplinaire academische samenwerking en maatschappelijke impact willen ontplooien die bijdragen aan onze kennis over hoe (in)formele regels die vorm geven aan menselijke interacties en uitwisseling en ten grondslag liggen aan een open veerkrachtige samenleving zich ontwikkelen en functioneren. Zo zijn er mogelijkheden om financiering aan te vragen voor gastsprekers, 'seed money' en discussiestukken

IOS groepspagina (intranet)
IOS faciliteiten (intranet)