Interdisciplinair onderzoek

Interdisciplinary research

In de zoektocht naar slimme en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zal wetenschap een sleutelrol spelen. Bij de Universiteit Utrecht zijn we toegewijd om deze urgente uitdagingen die leven binnen de samenleving op te lossen. Eén van onze prioriteiten hierbij is het vergroten van de openheid en veerkracht van samenlevingen. Zo’n grote, complexe missie vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Alleen door expertise vanuit verschillende richtingen te combineren en samen te werken, kunnen we sleutelproblemen identificeren en antwoorden bieden voor de vragen van vandaag, en die van morgen.

Verschillende disciplines werken samen

De Universiteit Utrecht is een voorloper op het gebied van interdisciplinair onderzoek naar de formele en informele spelregels van menselijke interactie: instituties. Bij IOS werken uitmuntende wetenschappers van verschillende disciplines nauw met elkaar samen: van economie en politiek tot cultuur- en kunstgeschiedenis, van psychologie tot sociale geografie en planning en van bestuur en recht tot digitalisering en AI.

Interdisciplinary research

Externe partners

Dit alles doen we niet alleen. Innovatie, nieuwe inzichten en sociale impact vereisen naast samenwerking binnen wetenschappelijke disciplines, ook samenwerking met externe partners. Bij IOS werken we intensief samen met andere organisaties en instituties. In onze werkgemeenschappen (platforms) vindt een actieve uitwisseling van kennis en kunde plaats, tussen wetenschappers, bedrijven, overheden en andere maatschappelijke instellingen.