Ons onderwijs

De huidige complexe vraagstukken in de samenleving zoals globalisering, veiligheid en polarisering vragen om creatieve en duurzame oplossingen, die vooral te bereiken zijn met een brede blik. We willen het inzicht in de werking van formele en informele regels in menselijke interacties en uitwisseling vergroten. De werking van onze spelregels bepaalt de kwaliteit van onze samenleving. Is een open samenleving (nog) haalbaar?

Een TerInfo-gastles van Maxine Herinx en Mila Bammers
TerInfo biedt gratis lesmateriaal voor het po, vo en mbo

Denk bijvoorbeeld aan instituties zoals het rechtssysteem, politiek en burgerschap maar ook hoe we ons als groep gedragen en invulling geven aan onze interactie. Bij het zoeken naar mogelijke creatieve oplossingen worden studenten en jonge wetenschappers nadrukkelijk betrokken. Een mooi voorbeeld is het onderwijsproject TerInfo, dat helpt docenten om terrorisme, politiek geweld en andere verstoringen in de samenleving bespreekbaar te maken in de klas. Lees meer over TerInfo.

PPE College

Soorten onderwijs

Naast de reguliere opleidingen (bachelors en masters) zijn er ook diverse korte cursussen (minoren, zomercursussen en voor professionals), waarin vragen aan bod komen, gerelateerd aan de kernvragen van 'Instituties voor Open Samenlevingen':

  • wat is de ideale samenleving?
  • met welke instituties wordt de ideale samenleving bereikt?
  • welke mechanismen vormen een bedreiging voor de samenleving en hoe kunnen we daarop antwoorden?

Een goed voorbeeld waarin de kernvragen terugkomen is de bacheloropleiding Philosopy, Politics and Economy en de cursus Institutions Think Tank die studenten in hun masterprogramma kunnen kiezen. Daarnaast zijn er binnen diverse faculteiten masterprogramma’s die aansluiten op deze vragen. We noemen hier enkele voorbeelden. 

Oudegracht in de zomer

Er zijn ook zomercursussen gerelateerd aan onze onderwerpen, bijvoorbeeld over Land Governance of Global Change. Interesse? Bekijk alle zomercursussen van de Utrecht Summerschool.