Wetenschap & Samenleving

IOS Science and Society

Universiteit Utrecht is een voorloper op het gebied van interdisciplinair onderzoek naar de formele en informele spelregels van menselijke interactie: instituties. Dit komt samen in onderzoeksexpertise Instituties voor Open Samenlevingen, een ontmoetingsplaats voor uitmuntende onderzoekers van verschillende disciplines binnen vier faculteiten. Binnen IOS worden de handen ineen geslagen om samen tot oplossingen te komen voor de urgente vraagstukken die leven binnen de samenleving van vandaag én morgen.

Samen werken aan maatschappelijke vraagstukken

Vruchtbare en duurzame oplossingen voor maatschappelijke kwesties kunnen alleen worden gevonden wanneer we verder kijken dan de bestaande wetenschappelijke kaders. Bij IOS zijn we ervan overtuigd dat innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact niet alleen samenwerking binnen verschillende wetenschappelijke disciplines vereist, maar ook kennis en kunde van professionals buiten de wetenschap.

Waar wetenschap en samenleving samenkomen

Een van de centrale punten in ons onderzoek wordt gevormd door onze vijftien platforms. Met deze werkgemeenschappen zetten we een belangrijke stap om urgente maatschappelijke problemen op te lossen, door wetenschap met de samenleving te verbinden.