Security History Groep

De Security History-groep richt zich op onderzoek naar (internationale) veiligheid, een vaak omstreden concept dat op vele manieren geïnterpreteerd wordt. Wat betekent veiligheid voor verschillende groepen met verschillende achtergronden en hoe is de manier waarop zij veiligheid conceptualiseren door de tijd heen veranderd?

Nationale, collectieve en trans-imperialistische veiligheid, multilateralisme en internationale diplomatie, zeekracht, en de tussenoorlogse perioden, zijn de centrale thema’s in het onderzoek van deze groep naar de negentiende eeuw. Deze interesses strekken zich uit tot ver buiten Europa, tot in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

De onderzoeksprojecten die zich richten op de twintigste en eenentwintigste eeuw historiseren het ontstaan van extremisme en terrorisme en mengen zich in het debat over cyberveiligheid.

Met deze vragen en thema’s als leidraad heeft de Security History-groep een eigen, onderscheidende methode en benadering ontwikkeld om veiligheid te historiseren en de verbindingen bloot te leggen tussen de negentiende-eeuwse veiligheidsgeschiedenis met andere historische perioden in heden en verleden.

Voor meer informatie over ons onderzoek, zie de website van de Security History-groep.

Hoofd Security Network

Leden