Annelotte Janse is promovenda Veiligheidsgeschiedenis bij de sectie Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op extreemrechts geweld en terrorisme in de naoorlogse Westerse wereld. Extreem-rechts wordt steeds meer gekarakteriseerd als een 'ongrijpbare dreiging' binnen de samenleving. Onderzoek naar de drijfveren van en onderlinge connecties tussen rechtsextremisten is daarom van groot belang. 

 

In de afgelopen eeuw hebben rechts-extremisten zich internationaal verenigd uit afkeer van links-progressieve politiek, de effecten van globalisering en modernisering en migratiestromen. Hoewel deze internationale rechts-extremistische banden al bekend zijn, is de invloed van deze netwerken op de ontwikkeling van internationaal rechtsextremisme onbekend gebleven. Om dat in kaart te brengen, kijkt Annelotte naar de rol van dreiging- en veiligheidspercepties van rechtsextremisten die het fundament vormden van deze internationalisering, en hoe deze percepties vertaald werden in geweld. Door de schijnbare paradox van een ‘Internationale van ultranationalisten’ te ontleden, toont Annelotte aan dat hoewel het Internet internationalisering en netwerken vergemakkelijkt, rechts-extremistische doelen altijd dezelfde zijn gebleven: het legitimeren en bevorderen van ‘witte veiligheid’. 

 

In juni 2022 ontving Annelotte een Hofvijverkring Fellowship, dat ze zal inzetten voor onderzoek in verschillende Amerikaanse archieven naar Duits-Amerikaanse rechts-extremistische netwerken in de periode 1960 tot eind jaren 90 in de vorige eeuw.

 

Een jaar eerder, in mei 2021, won Annelotte met haar paper ‘From Letters to Bombs. Transnational Ties of West German Right-Wing Extremists, 1972-1978’ de Best Student Paper Prize bij the Society for Terrorism Research’s 5th Annual Postgraduate Conference. Het paper is vervolgens als artikel verschenen in STR's peer reviewed journal Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression in 2021.

 

In augustus 2019 rondde Annelotte de RMA Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht cum laude af. Haar masterscriptie richtte zich op de veiligheidspercepties van extreemrechts in Nederland tussen 1945 en 2018. Een onderzoeks bij het ERC SECURE Project onder leiding van prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) stond aan de basis van haar masterscriptie. Annelottes verdere onderzoeksinteresses bestaan uit thema's als de moderne geschiedenis (20e-21e eeuw) van terrorisme (zowel links als rechts), fascisme, securitization en veiligheidsdenken.