Mila Bammens MSc

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Projectondersteuning

Na het behalen van mijn Bsc. Culturele Antropologie heb ik de Master Social Policy & Public Health gevolgd en (cum laude) afgerond. Tijdens deze Master liep ik stage bij TerInfo (een project van de Universiteit Utrecht om docenten in het PO, VO en mbo te ondersteunen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de klas) en deed ik onderzoek naar het online discussiebord 4chan. Deze stage beviel zo goed dat ik ben gaan werken bij TerInfo als Onderzoeks- en Onderwijsmedewerker. 

 

Bij TerInfo ontwikkelen we historiserend lesmateriaal, geven we gastlessen, doen we onderzoek en ondersteunen we docenten met actuele lesbrieven na heftige gebeurtenissen. Als O&O-medewerker draag ik aan al deze werkzaamheden bij en coördineer ik het onderzoek.