Europa in de wereld

Berlijnse muur

De onderzoekers binnen dit thema bestuderen de internationale politieke geschiedenis van Europa en haar relaties met de wereld daarbuiten, van de vroegmoderne tijd tot het heden. De geschiedenis van Europa kenmerkt zich door oorlogen en crises die afgewisseld worden met periodes waarin internationale samenwerking en integratie hoogtij vieren. Wij analyseren de drijvende krachten achter deze processen en kijken daarbij naar de rol van transnationale ideeën en netwerken, staten en niet-statelijke actoren, en (multilaterale) instituties en beleid.

Europees multilateralisme en integratie

De focus van het onderzoek ligt bij Europees multilateralisme en integratie, zowel binnen bepaalde regio’s, ideologische kampen of internationale organisaties alsook op de tussenliggende netwerken. Zo analyseren we de opkomst van het multilateralisme binnen het Warschau Pact, bekijken we hoe de relaties tussen Oost en West zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld en proberen we de uitkomsten van Europese besluitvormingsprocessen ten aanzien van energie-, landbouw- en milieubeleid te verklaren. Daarnaast houden we ons bezig met de buitenlandse betrekkingen tussen (keizer)rijken en staten in een veranderende historische context.

Projecten

Projecten omvatten onder meer de internationale betrekkingen van vroegmoderne staten, de rol van ideologische netwerken, en de relaties tussen Duitsland (zowel Oost-, West- als verenigd) en andere landen, zoals Nederland en Israël, tijdens en na de Koude Oorlog.

Bekijk het overzicht van projecten (in het Engels).

    Leden

    Aandachtsgebieden: Europese integratie | Multilateralisme | Koude Oorlog | Internationale organisaties | Transnationale actoren | Energie | Milieu- en consumentenbescherming