Globalisering en global governance

© iStockphoto.com/Cristian Baitg

Binnen dit thema onderzoeken we langetermijnveranderingen op het gebied van wereldwijde vraagstukken. Internationale betrekkingen worden in toenemende mate gevormd door wereldwijde ontwikkelingen. Belangrijke veiligheidskwesties, economische afhankelijkheden, en internationale migratie dwingen ons om op mondiaal niveau na te denken. Globalisering behoort niet alleen tot het heden; ten tijde van het imperialisme deed het zich gelden, en globalisering kwam in verschillende vormen voor tijdens de dekolonisatie en de Koude Oorlog. Hierdoor is historisch onderzoek nodig naar de recente opkomst van nieuwe staten in de internationale politiek, conflicten in het Midden Oosten en elders, en de postkoloniale verhoudingen die gestalte geven aan de wereldorde en het mondiale politieke discours.

Onderzoekslijnen

  1. Een eerste onderzoekslijn richt zich op de ontwikkeling van bestuursprocessen op wereldniveau, waaronder humanitaire interventie en wederopbouw na conflicten.
  2. In de tweede plaats kijken we naar interacties tussen West-Europa en de rest van de wereld, met een nadruk op de gevolgen van het Westerse imperialisme en de dekolonisatie.
  3. Een derde onderzoekslijn omvat de politieke ontwikkelingen in de ‘Global South’, in het bijzonder de problemen rondom staatsvorming en democratisering, en de verhoudingen in de postkoloniale wereldorde en die van de Koude Oorlog. Onze geografische aandacht richt zich op Zuid- en Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Bekijk het overzicht van projecten (in het Engels).

Aandachtsgebieden: Wereldbestuur | Internationale instituties | Imperialisme en postkolonialisme | Humanitaire interventie | ‘Global South’