Global and Imperial Relations

© iStockphoto.com/Cristian Baitg

Onze moderne wereld is hecht verbonden; ze draait op steeds hoger tempo en wordt met de dag diverser. Ons cluster vindt dat deze ongehoorde veranderingen in de wereldgeschiedenis om een historische uitleg vragen. De onderzoeksvragen van Global and Imperial Relations richten zich daarom dus op een vergelijkende, brede context waarin prangende kwesties over politieke macht, voorspoed, en kennisverspreiding in een mondiaal framework geplaatst worden. We werken hierdoor mee aan het kritisch bekijken van de manier waarop de geschiedenis van onze globaliserende samenleving(en) geschreven wordt.

Het cluster Global and Imperial Relations houdt zich bezig met het zoeken naar de bron van hedendaagse veranderingen in historische dynamieken. We bestaan uit een multidisciplinaire groep onderzoekers, met interesse in de geschiedenis van wereldwijde internationale betrekkingen.

Onze expertise is gegrond in kennis van een breed scala aan landen en regio’s, met name Afrika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. We richten ons op grensoverschrijdend onderzoek, in de breedste zin van het woord: ons onderzoek kenmerkt zich door transnationale, brede kwesties en vergelijkende onderzoeksmethoden. Wij hopen in ons onderzoek, dat zich vooral op de 19e, 20e, en 21e eeuwen richt, een balans te slaan tussen culturele en geografische perspectieven.

Thema's 

Bij GIR buigen we ons over grote thema’s in de geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen:

  • Global governance
  • Mensenrechten en interventies
  • Overgangsrecht, het nalatenschap en de herdenking van conflict
  • De nalatenschap van imperialisme en dekolonisatie
  • Ideologische en intellectuele twisten in de wereldgeschiedenis
  • Postkoloniale en dekoloniale epistemologie

Bekijk het overzicht van projecten (in het Engels).

Leden

Geassocieerde leden

Aandachtsgebieden: Geschiedenis van de Koude Oorlog | Dekolonisatie | Wereldwijde diplomatie | Gewapende interventies | Wetenschaps- en kennisgeschiedenis | Internationale mensenrechten | Herinnering en historische canons | New Diplomatic History | Internationale organisaties | Veiligheidsgeschiedenis | Overgangsjustitie | Transimperiale geschiedenis | Trauma | Relaties tussen Europa en het Midden-Oosten | Dekoloniale en postkoloniale geschiedenis van Afrika en Azië