Samenwerken

We stellen onze expertise op het gebied van geschiedenis van internationale betrekkingen en conflictstudies ter beschikking van de samenleving. In verschillende projecten werken we samen met maatschappelijke partners en overheidsorganisaties. We werken aan vragen en uitdagingen die ons worden voorgelegd door niet-gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. We investeren in community engaged learning met studenten, gaan de dialoog aan met de media, geven openbare lezingen, geven trainingen en creëren online tools voor een breder publiek.

Bent u geïnteresseerd in samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact op met dr. Joost Dankers . Hieronder enkele voorbeelden.

Ter Info - Terrorisme bespreken in de klas

Vanuit een noodzaak om op verstandige wijze met scholieren over terrorisme in gesprek te gaan heeft prof. dr. Beatrice de Graaf, samen met prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Mariëtte de Haan, het project Ter Info opgezet, als bijdrage aan het gemeentelijke actieplan ‘Utrecht Zijn We Samen’. Ter Info is een mobiele website gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs. De website helpt docenten om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met leerlingen. Ter Info biedt beknopte en evenwichtige informatie en pedagogische handvatten om klassikaal het gesprek aan te gaan over dit controversiële onderwerp. 

Het Europees Parlement en de oorsprong van het consumentenbeleid

Europees Parlement © iStockphoto.com/kparis
© iStockphoto.com/kparis

Dit onderzoek (pdf) in opdracht van European Parliamentary Research Service en uitgevoerd door prof. dr. Liesbeth van de Grift en dr. Koen van Zon is een deel van een reeks historische studies die de opkomst van nieuwe beleidsterreinen in de Europese Economische Gemeenschap in de jaren '70 onderzoeken, met de nadruk op het invloedrijke aandeel van het Europees Parlement. Het richt zich specifiek op de evolutie van consumentenbeleid, waarbij de huidige consumentenbescherming op de interne markt van de EU wordt belicht als resultaat van politieke strijd. Het onderzoekt E-nummers, voedselveiligheidsschandalen en vrouwelijke leiders in het Europees Parlement, en benadrukt het debat over marktmacht tussen producenten en consumenten. Dit debat, dat draait om innovatie en het voorzorgsbeginsel, blijft actueel.

De intimiteit van een oorlog op afstand

Militaire drone © iStockphoto.com/aapsky
Militaire drone © iStockphoto.com/aapsky

Het programma Intimacies of Remote Warfare (IRW) onderzoekt de evolutie van westerse oorlogsvoering in de 21e eeuw, met de nadruk op het verminderen van 'boots on the ground' en het toenemende gebruik van luchtaanvallen en lokale partners. Het onderzoekt de impact op burgers en de implicaties voor oorlogsbeleid. Geleid door dr. Lauren Gould, Linde Arentze en prof. dr. Jolle Demmers, bevordert IRW kennisdeling en beleidsvorming via diverse kanalen, waaronder een website, academische publicaties en evenementen.

Na de aanval

Photo by Pax/Ayman al-Amiri, February 2022
During Lauren Gould’s field research in Hawija in 2022, the neighbourhood was still in ruins seven years after the attack. Photo: PAX/Ayman al-Amiri

Het 'After the Strike' project onderzoekt de effecten van een Nederlandse coalitie luchtaanval in Hawija, Irak. Het rapport wordt gebruikt als bewijs in een civiele rechtszaak tegen de Nederlandse staat. IRW en partners hebben een Transparantie Roadmap-proces met het Nederlandse Ministerie van Defensie gestart, wat resulteerde in nieuw beleid voor het monitoren en transparant maken van burgerslachtoffers bij militaire operaties. In 2023 kregen dr. Lauren Gould en Linde Arentze opdracht van de Nederlandse overheid om twintig jaar Nederlands en NAVO-interventionisme te onderzoeken bij het NIOD Instituut. Gould was ook medeoprichter van Realities of Algorithmic Warfare (RAW), dat de impact van algoritmen op moderne oorlogsvoering onderzoekt, met aandacht voor de risico's voor burgers en democratische principes.

Het antwoord van justitie op bloedbaden

Het Vredespaleis in Den Haag, de zetel van het Internationaal Gerechtshof. Bron: Lybil Ber, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Het Vredespaleis in Den Haag, de zetel van het Internationaal Gerechtshof. Bron: Lybil Ber, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Sinds 2022 groeit de publieke interesse in gerechtelijke reacties op massaal geweld, gevoed door gebeurtenissen in Oekraïne en Israël/Palestina na 7 oktober 2023. Dr. Iva Vukušić, historicus en genocidewetenschapper, wordt door verschillende media gevraagd om procedures bij het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof te bespreken. Ze deelt haar expertise via interviews en deelname aan publieksevenementen, zoals het Studium Generale in Utrecht en TU Delft. Vukušić heeft ook beleidsmakers geadviseerd over onderzoek naar oorlogsmisdaden en de steun van het Britse Foreign and Commonwealth Office aan de binnenlandse rechtspraak in Oekraïne. 

Onderzoek naar herstelbetalingen - Lessen uit het verleden, uitdagingen voor de toekomst

Menachem Begin protesteert tegen het Verdrag van Luxemburg (Wassenaar-akkoord). Op het spandoek staat: "Onze eer zal niet voor geld worden verkocht; Ons bloed zal niet worden vergoed met goederen. We zullen de schande tenietdoen!" Bron: Wikimedia/Hans Pinn
Menachem Begin protesteert tegen het Verdrag van Luxemburg. Op het spandoek staat: "Onze eer zal niet voor geld worden verkocht; Ons bloed zal niet worden vergoed met goederen. We zullen de schande tenietdoen!" Bron:Wikimedia/Hans Pinn

Hoe kunnen samenlevingen herstellen na periodes van wijdverspreid collectief geweld? Herstelbetalingen zijn cruciaal in post-genocidale processen. Dr. Lorena De Vita belichtte de geschiedenis van onderhandelingen tussen Duitsland, Israël en de Claims Conference na de Holocaust. Ze faciliteerde publieke rondetafelgesprekken in Nederland en deelt regelmatig haar expertise op diverse platforms

Herinneringsdiplomatie in kaart brengen

Foto: pch.vector via Freepik

Dr. Lorena De Vita onderzoekt de essentie van diplomatie, zowel historisch als hedendaags, en haar verband met politiek geheugen. Ze deelde inzichten met de BBC World Service over de geschiedenis van diplomatie, analyseerde beslissingen in de Washington Post en onderzocht de erfenis van de Golfoorlog in The Conversation. Ze organiseerde openbare rondetafelgesprekken aan de Universiteit Utrecht over de rol van diplomaten bij het vormgeven van het collectieve geheugen van het recente, moeilijke verleden. 

Het geheugen van de Nederlandse Brexit Taskforce

Marloes Beers
Marloes Beers in kennisclip over Brexit

Direct na het Brexit-referendum in juni 2016 richtte het Ministerie van Buitenlandse Zaken een interministeriële ad-hoc taskforce op, geleid door dr. Marloes Beers en onderzoeksteam Laura van der Knaap en Anna König. Diepgaande interviews met leden van de taskforce bieden inzicht in het Nederlandse Brexit-beleid en Europese samenwerking. De bevindingen werden besproken tijdens het evenement 'Negotiating Brexit' en zijn vrij toegankelijk voor onderzoek. De kennisclip Brexit biedt hierover meer informatie.

Economische sancties, een cursus

Vluchtelingenkamp in Syrië © iStockphoto.com/Joel Carillet
Vluchtelingenkamp in Syrië © iStockphoto.com/Joel Carillet

Economische sancties worden steeds vaker ingezet als instrument voor buitenlands beleid om urgente politieke en veiligheidsproblemen aan te pakken. Hoewel gezien als vreedzaam, kunnen sancties, vooral wanneer breed toegepast op hele samenlevingen, net zo verwoestend zijn als oorlog, met ernstige gevolgen voor onschuldige burgers. Om de impact op de humanitaire sector te verzachten, organiseerde Mohammad Kanfash van Conflict Studies, in samenwerking met KUNO, praktijksessies over sancties en hun effect op humanitaire actoren in Syrië. Deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van EU-instellingen, de VN, internationale en lokale NGO's en experts, onderzoeken uitdagingen, knelpunten en mogelijke oplossingen voor humanitaire praktijken in Syrië. 

Het Lausanne project - het delen van kennis

Omslag van het boek De la lumière à l’ombre (of Out of Shadows)
De la lumière à l’ombre, graphic novel van het Lausanne project

Dr. Ozan Ozavci is medeoprichter en leider van The Lausanne Project (TLP), een platform dat wetenschappers uit verschillende disciplines samenbrengt om hun onderzoek te delen met het publiek via blogposts, podcasts en tentoonstellingen in Ieper, België en Lausanne, Zwitserland. TLP publiceerde een Franstalige strip genaamd "De la lumière a l'ombre" en ontwikkelt lespakketten om eenzijdige, nationalistische verhalen in het Griekse en Turkse onderwijs tegen te gaan. 

Conflict Israël en Palestina

Oorlogsschade in Gaza en Israël / Foto links: Palestinian News & Information Agency (Wafa), via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) / Foto rechts: Bron: יואב קרן, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Oorlogsschade in Gaza en Israël. Foto links: Palestinian News & Information Agency (Wafa), via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) / Foto rechts: יואב קרן, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog op 7 oktober 2023, is er veel vraag naar dr. Peter Malcontent’s expertise over het Israëlisch-Palestijnse conflict en de internationale reacties daarop in de Nederlandse media. Peter Malcontent heeft diverse media van uitleg voorzien, commentaar gegeven en meegewerkt aan educatieve projecten, waaronder een Massive Open Online Course en een boek over het conflict. Ook adviseert Malcontent het Ministerie van Buitenlandse Zaken over hun mensenrechtenbeleid.