Conflict en veiligheid

Juno Beach

De onderzoeksagenda van het cluster Conflict en Veiligheid wordt gedreven door een theoretische en empirische nieuwsgierigheid naar politiek conflict en veiligheid. We bestuderen complexe fenomenen zoals groepsgeweld, oorlog en (on)veiligheid vanuit verschillende analytische kaders en methodologische invalshoeken.

Zo putten onze onderzoekers onder meer uit de academische velden geschiedenis, internationale betrekkingen, en conflict studies. Bovendien gebruiken ze diverse onderzoeksmethoden, zoals archiefonderzoek, etnografisch veldwerk, en interviews met ooggetuigen.

We buigen ons over uiteenlopende projecten en thema’s zoals het ontstaan van een Europese veiligheidscultuur in de negentiende en twintigste eeuw, de internationalisering van rechtsextremisme, de geschiedenis van de Koude Oorlog, veiligheidsdiensten en militaire geschiedenis, (non)proliferatie en hybride oorlogsvoering, rebellenregeringen, stedelijk geweld en politie-inzet, de politieke dimensies van internationale interventie, nieuwe vormen van oorlogsvoering, en de rol van surveillancetechnologieën.

Dit cluster bestaat uit twee subgroepen:

Conflict Studies
Security History
Aandachtsgebieden: Veiligheidsgeschiedenis (19e-21e eeuw) | Terrorisme | Conflictstudies | Geweldstechnologieën