Conflict en veiligheid

Juno Beach

Het onderzoeksthema Conflict en Veiligheid combineert innoverend onderzoek op het gebied van theorie en historiografie met nieuwe empirische bevindingen over politiek conflict en veiligheid. Vraagstukken rondom groepsgeweld, oorlog en (on)veiligheid worden bestudeerd vanuit verschillende theoretische perspectieven en gebruik makend van een breed scala aan onderzoeksmethoden. Onze onderzoekers hebben een achtergrond in verschillende disciplines, zoals geschiedenis, internationale betrekkingen en conflictstudies, en ze maken gebruik van methoden zoals archiefonderzoek, veldwerk en mondelinge geschiedenis.

Wereldwijde vraagstukken verklaren

In onze benadering van Conflict en Veiligheid verbinden we historische, theoretische, socio-culturele, en beleidsperspectieven, met daarin voldoende ruimte voor monodisciplinair onderzoek. Het is ons doel om wereldwijde vraagstukken en processen te begrijpen en te verklaren, waarbij de nadruk ligt op hoe bestuurspraktijken op het gebied van conflict en veiligheid kruisen met specifieke dreigingspercepties, kennispraktijken, en geschiedenissen van interventie.

Projecten

Projecten strekken zich uit van de opkomst van een Europese veiligheidscultuur in de 19e eeuw, geschiedenis van de Koude Oorlog, intelligence en militaire geschiedenis, (non-)proliferatie, en hybride oorlogsvoering sinds de jaren 1990, naar rebellenbestuur, op sekse gebaseerd geweld, politieke legitimatie van securitisering, politiek van internationale interventie, nieuwe vormen van schaduwoorlogsvoering, en de rol van technologieën op het gebied van ‘surveillance’.

Bekijk het overzicht van projecten (in het Engels).

Aandachtsgebieden: Geschiedenis van veiligheid (19e-21e eeuw) | Terrorisme | Conflictstudies | Intelligence | Militaire geschiedenis | Strategic studies