Onderzoek

Onze drie onderzoeksclusters Conflict en Veiligheid, Europa in de Wereld, en Global and Imperial Relations, werken in groeiende mate samen om de knooppunten van de sleutelthema’s te bestuderen en deze te integreren in hun onderwijsmethoden.

Interdisciplinaire Aanpak

We gebruiken een mix van onderzoeksinsteken en methodologieën, van multi-archiefonderzoek tot etnografisch veldwerk. Ons team bestaat uit experts in geschiedkundig onderzoek van de vroegmoderne tijd tot de hedendaagse samenleving. We hechten veel waarde aan goede samenwerking en door eigen onderzoek gedreven, research-informed onderwijs, en hebben als afdeling een aantal ambitieuze onderwijsprogramma’s op bachelor- en masterniveau ontwikkeld.

Wij streven ernaar zowel uitgesproken als genuanceerd te zijn in onze publieksactiviteiten.