Adapt!

Pandemieën, terrorisme en klimaatrampen brengen niet alleen de veiligheid en de welvaart in gevaar, maar ook de kernwaarden van open samenlevingen - waarden zoals burgerlijke vrijheden, gelijke kansen, open onderzoek en solidariteit. De Covid-19 pandemie heeft aangetoond hoe snel zelfs rijke en goed georganiseerde samenlevingen kunnen bezwijken onder een ontwrichtende kracht die uit het niets lijkt te komen. In de Adapt Academy werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Tilburg University,  Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Twente samen om meer kennis en expertise te verzamelen over het aanpassingsvermogen van samenlevingen in tijden van crisis.

Megacrises

Er is dringend behoefte aan op feiten gebaseerde inzichten die samenlevingen helpen een crisis te doorstaan en tegelijkertijd de kernwaarden van de open samenleving te beschermen. Het programma Adapt! zal de huidige stand van de techniek radicaal verbeteren wat betreft kennis, inzichten, instrumenten en strategieën die het vermogen van burgers, frontlijnwerkers en beleidsmakers om collectief crises te doorstaan, vergroten. De nadruk zal liggen op drie soorten crises: pandemische crises, crises als gevolg van gewelddadig extremisme en natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. Onze onderscheidende bijdrage is dat wij ons richten op de maatschappelijke dimensie van crisisrespons. Dit is geïdentificeerd als een kritieke maar onvoldoende onderzochte onderscheidende factor en een belangrijk gebied om te begrijpen hoe samenlevingen hun vermogen om toekomstige crises succesvol het hoofd te bieden, kunnen versterken.

Samenlevingen door crises navigeren

De Adapt Academy wordt een internationaal centrum voor de bestudering van de maatschappelijke aanpassing in de academische wereld, waarbij talent en onderlinge samenwerking van over de hele wereld wordt gestimuleerd via gezamenlijke studies, beurzen en conferenties. We zullen voortbouwen op onze expertise in beleidsrelevante betrokkenheid om internationale, nationale en lokale overheden en grote niet-gouvernementele organisaties aan het programma te binden.

Wat doet Adapt?

Meer weten over het platform Security in Open Societies (SOS), waar de ADAPT Academy onderdeel van is? Bekijk dan onderstaande video, of de website van Security in Open Societies