Maxine Herinx MA

Projectleider
Projectondersteuning
m.d.a.m.herinx@uu.nl

Sinds maart 2021 werk ik met veel plezier als projectleider bij TerInfo, een programma van de Universiteit Utrecht om docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de klas.
 
Bij TerInfo ontwikkelen we historiserend lesmateriaal, geven we gastlessen en ondersteunen we docenten met actuele lesbrieven na heftige gebeurtenissen. We onderzoeken bovendien wat leerlingen weten, vinden en voelen ten aanzien van terrorisme en wat het effect is van onze lessen op de emoties en attitudes van leerlingen.