Dr. M.F. (Mona) Giersberg

Nieuw Gildestein
Bolognalaan 50 / Yalelaan 2 50
Kamer 0.29
3584 CJ Utrecht

Dr. M.F. (Mona) Giersberg

Universitair docent
Animal Welfare
030 253 5368
m.f.giersberg@uu.nl

"To advance our understandig of animal perspectives and human-animal relationships we need to move beyond discipline specific assumptions and concepts."

 

Het onderzoek van Mona F. Giersberg bevindt zich op het kruispunt van (dieren)welzijn, sensor-gebaseerde en precisie veehouderij (precision livestock farming, PLF), en ethiek. Aanvankelijk richtte haar onderzoek zich op het beoordelen en verbeteren van het welzijn van pluimvee en varkens in een on-farm context. Tijdens een project over dubbeldoelkippen realiseerde ze zich dat dit onderwerp te complex was om alleen met de methoden van de dierenwelzijnswetenschap te worden benaderd. Giersberg zocht samenwerking met werkgroepen op het gebied van geestes- en sociale wetenschappen en breidde haar methodologieën uit met verschillende empirische en niet-empirische benaderingen uit deze disciplines. Zij zet dit transdisciplinaire onderzoek voort aan de Universiteit Utrecht, waar zij zich heeft aangesloten bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), dat tot doel heeft wetenschap en maatschappij samen te brengen in een constructieve dialoog over dieren(welzijns)gerelateerde vraagstukken. Giersberg heeft onder andere onderzoek gedaan naar het concept veerkracht van dieren, de sociaal-ethische dimensies van PLF, de systematiek van verantwoordelijkheden voor dierenwelzijn in de veehouderij, en het gedrag en welzijn van vleeskuiken ouderdieren.

 

Mona F. Giersberg is universitair docent dierenwelzijn en sustainable animal stewardship. Sinds 2023 coördineert zij  het AI & Animal Welfare Lab. Zij studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover, Stichting (DE). Haar proefschrift ging over biometrische gegevens van landbouwhuisdieren en computerondersteunde technieken om deze te verzamelen. Het werd cum laude verdedigd en ontving verschillende prijzen. Voordat zij naar Utrecht kwam, werkte Giersberg als onderzoeker bij de Adaptation Physiology Group van Wageningen University and Research (NL) en bij het Institute for Animal Hygiene, Animal Welfare and Farm Animal Behaviour van de Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover, Stichting (DE).

 

 

 

 

 

Links