Publieksverslag CenSAS Dierendialoog 2021: dieren in tradities

Op 22 april 2021 vond de derde CenSAS Dierendialoog plaats, ditmaal online. Bijna 100 deelnemers kwamen via Microsoft Teams bijeen om in gesprek te gaan over dieren. Dit keer spraken zij over dieren in immaterieel erfgoed.

Dieren zijn overal. Met miljoenen dieren in Nederland kom je ze overal tegen, ook in immaterieel erfgoed; oftewel tradities. Aan deze tradities beleven de beoefenaars en toeschouwers veel plezier en ze hechten er veel waarde aan. Vaak is het onderdeel van een identiteit. Maar wat is de rol die dieren in deze tradities spelen en hoe beleven zij dit? Er zijn ook mensen die van mening zijn dat dieren niet gebruikt mogen worden in tradities of alleen onder strikte dierenwelzijnsvoorwaarden.

Hierover gingen bijna 100 deelnemers online met elkaar in gesprek op 22 april 2021. We kijken terug op een geslaagde onlineversie van de CenSAS Dierendialoog. Ook al hoopten we van harte dat de Dierendialoog fysiek kon plaatsvinden, we zijn blij dat er in deze online editie ook fijne dialogen hebben plaatsgevonden.

Met dit verslag geven we u een indruk van waar de gesprekken zoal over gingen. Per traditie is in dit verslag een introductie op de traditie en een samenvatting van gesprekken te lezen.

De samenvattingen geven globaal weer wat er in de groepjes is besproken. Ze dienen niet om een compleet beeld te geven, maar geven een algemene indruk van de gesprekken. We hopen dat publieksverslag u als lezer ook weer stof geeft tot nadenken en aanzet tot gespreken met anderen. 

Lees hier het verslag