Nieuwe visie Universiteit Utrecht op Erkennen en Waarderen

Open wetenschap moet je doen. En de wijze waarop academici en universitaire medewerkers worden erkend en gewaardeerd vormt de sleutel voor de gedragsverandering richting open wetenschap die Universiteit Utrecht wil stimuleren. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Erkennen en Waarderen, onderdeel van het Open Science Programma, uitvoerig nagedacht over hoe een nieuw systeem eruit zou moeten zien met als resultaat: de nieuwe visie op Erkenning en Waardering (pdf).

Het collectief is het uitgangspunt in deze nieuwe visie. Universiteit Utrecht vindt dat de bijdrage van het individu alleen te beoordelen valt binnen de bredere context van het team. Welke doelen worden er gesteld op het gebied van onderwijs, onderzoek en professioneel handelen, en welke bijdrage levert iedereen om deze te bereiken? Samen met goed leiderschap vormt teamwork dan ook de basis van een nieuw model voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als de keuzes de we maken rondom het aannemen, beoordelen en bevorderen van medewerkers: het TRIPLE model.

TRIPLE Model: Team Spirit as the default approach to working in academia
Triple model

Het TRIPLE model stimuleert diverse profielen en dynamische loopbanen. Het biedt de ruimte om individueel accenten te leggen, uitgaande van een ontwikkelperspectief en kwalitatieve indicatoren die het team en het individu zelf kiezen. Dit biedt de ruimte om andere doelen te stellen dan de louter kwantitatieve indicatoren, zoals de journal impact factor, op het gebied van onderzoek. De Universiteit Utrecht geeft hiermee invulling aan het landelijke programma Erkennen en Waarderen.

Dit jaar zullen alle onderdelen van de universiteit aan de slag gaan om deze visie lokaal vorm te geven, waarbij er veel ruimte is voor het maken van keuzes. Voorop staat wel dat er geïnvesteerd wordt in leiderschap, het collectief als uitgangspunt geldt en openheid centraal staat. Door openheid binnen alle domeinen te stimuleren, krijgen we gezamenlijk meer voor elkaar en groeit ook de maatschappelijke bijdrage van de universiteit. Zo geven we vorm aan het strategische plan van Universiteit Utrecht: open blik, open houding, open wetenschap.