1 oktober 2019

Jan ten Thije benoemd tot hoogleraar Interculturele Communicatie

Prof. dr. Jan ten Thije. Foto: Didi van Zoeren
Prof. dr. Jan ten Thije. Foto: Didi van Zoeren

Dr. Jan D. ten Thije is per 1 oktober aan de faculteit Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar Interculturele Communicatie. De leerstoel is ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie en verbindt onderzoek binnen het Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS) met onderzoek binnen het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). Hij zal zijn oratie houden op 31 januari 2020 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Ten Thije is opgeleid in de Neerlandistiek en de Taalwetenschap aan de UvA (Amsterdam). Hij promoveerde aan de UU (promotoren: Herrlitz en Ehlich) en was gasthoogleraar aan de Universität Wien.

Het onderzoek van Ten Thije beslaat verschillende benaderingen binnen het brede onderzoeksgebied van de Interculturele Communicatie.

In hun proefschrift (1994) analyseren Koole & Ten Thije succesvol intercultureel teamoverleg tussen Turkse, Marokkaanse en Nederlandse onderwijsadviseurs enerzijds en Surinaamse - Nederlandse adviseurs anderzijds.

Receptieve meertaligheid

Ten Thije werkte zes jaar aan de Technische Universität Chemnitz, waar hij onderzoek deed naar identiteitsconstructie in ‘Trabi-Geschichten’ aan de hand van biografische interviews over deze beroemde auto uit de DDR. Na zijn terugkeer 2002 in Utrecht begeleidde hij onderzoek naar receptieve meertaligheid (zgn. Luistertaal of Lingua Receptiva) ondermeer bij de Europese Commissie. Op dit moment coördineert hij in opdracht van de Nederlandse Taalunie onderzoek naar de praktijk van Luistertaal in de bouw, ziekenzorg en het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Interculturele Communicatie

Met Ten Thije als coördinator is de master Interculturele Communicatie in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de succesvolle masterprogramma’s van de faculteit met een substantiële instroom van internationale studenten. Ten Thije participeert al 12 jaar in een Europees Consortium van negen universiteiten dat een gezamenlijk programma Interculturele Communicatie aanbiedt (de zgn. Eurocampus). Als teaching fellow was hij betrokken bij onderwijsinnovatie van hoger onderwijs in de zgn. International Classroom. De afgelopen twee jaar coördineerde hij het USO project Intercultural Awareness for Utrecht University (ICUU), waarin interculturele trainingen zijn ontwikkeld voor docenten en staf.

Taalonderwijs en -politiek 

Ten Thije is redacteur van het European Journal for Applied Linguistics (EuJAL) uitgegeven door de Gruyter Mouton en serie editor van de Utrecht Studies in Language and Communication (USLC) uitgegeven door Brill Publications, Leiden.

Zijn belangstelling ligt op het terrein van institutionele en interculturele communicatie in talig en cultureel diverse organisaties, luistertaal, (receptieve) meertaligheid, interculturele training, taalonderwijs, taalpolitiek en functionele pragmatiek.