Geïnteresseerd in dit programma? Kom naar de Open Day!


Succesvol omgaan met talige en culturele diversiteit in internationale settings

De wereld wordt steeds ‘kleiner’. Vanwege technologische en economische ontwikkelingen komen we steeds vaker in aanraking met andere talen en culturen. In multiculturele samenlevingen, in internationale organisaties of op internet: communicatie is steeds vaker een internationale, en daardoor interculturele aangelegenheid. Ook in het bedrijfsleven worden culturele parameters en wederzijdse beeldvorming steeds belangrijker.

In het masterprogramma Interculturele communicatie leer je omgaan met die talige en culturele diversiteit in verschillende, internationale, contexten. Het masterprogramma is toepassingsgericht, interdisciplinair, internationaal en meertalig. Eenmaal afgestudeerd kun je als meertalige en interculturele expert bijdragen aan de Europese eenwording en aan een goede verstandhouding in deze tijden van toenemende globalisatie.

Interdisciplinaire benadering

Gedurende een jaar word je voorbereid op een internationale beroepspraktijk. Je analyseert de communicatieproducten en -processen die je tegenwoordig aantreft in meertalige contexten in internationale organisaties. Dit leer je te doen op interdisciplinaire wijze: je doet ervaring op met linguïstische, communicatieve, cultuurkundige, antropologische en management-benaderingen van communicatie. 

Intercultural Communication

Meertalig programma

Interculturele communicatie is een gemeenschappelijk programma van de talenopleidingen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. Je kunt het studieprogramma dan ook taalspecifiek invullen en een hoogwaardige vreemde/tweede taal-competentie verwerven (zie Tracks). Je kunt ook kiezen voor een taaloverstijgend programma, waarbij je communicatieprocessen in verschillende talen en culturen analyseert. 

Al aan het werk? Vergroot je kansen in de internationale communicatiebranche

In de aflopen jaren is er een toenemende belangstelling van communicatieprofessionals voor het masterprogramma Interculturele Communicatie. Als je toe bent aan een sabbatical in je werk of als zzp-er je opdrachten op het gebied van internationalisering wilt vergroten, dan biedt deze master daartoe vele mogelijkheden. Je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en verrijkt je CV. Het is ook mogelijk losse onderdelen te volgen. De ervaring leert dat het bedrijf of de organisatie werknemers soms in de gelegenheid stelt de master te volgen, bijvoorbeeld door de colleges in werktijd te mogen volgen.

Na de master

Als je de master Interculturele communicatie afgerond hebt:

 • Kun je taal, cultuur en communicatie in internationale en meertalige contexten analyseren.
 • Kun je communicatietheorieën in de praktijk toepassen en zo communicatieprocessen succesvol stroomlijnen.
 • Heb je specifieke competenties opgedaan in de taal en cultuur van het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans, het Spaans of het Nederlands.
 • Heb je interculturele competenties verworven zoals zelfreflectie, het kunnen wisselen van perspectief en het leren omgaan met het vreemde.
 • Heb je ervaring opgedaan met intercultureel advies, culturele bemiddeling en coaching en interculturele marketing. 

Lees meer over voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Als je het programma succesvol afrondt, kun je aan de slag in diverse functies, waarin interculturele communicatieprocessen in hun organisationele en culturele context centraal staan. Je bent in te zetten bij het opzetten en uitvoeren van (praktijkgericht) taal- en communicatieonderzoek. Ook kun je bedrijven en instellingen adviseren over communicatieprocessen bij migranten en expats (het zogenaamde communicative auditing). Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Interculturele communicatie is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Isabel Albers is student Interculturele Communicatie
 • Qing-Yi Fan, alumna Interculturele communicatie
  "Tijdens mijn master heb ik geleerd om niets ‘raar’ te vinden van de ander, maar culturele verschillen te zien als een verrijking van kennis."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Taalwetenschappen
 • Programma: Interculturele communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60815
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april 2018
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2018
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities