Geïnteresseerd in dit programma? Kom naar de Open Day!


Omgaan met talige en culturele diversiteit in internationale settings

In de master Interculturele communicatie leer je omgaan met talige en culturele diversiteit in verschillende, internationale contexten. Het masterprogramma is toepassingsgericht, interdisciplinair, internationaal en meertalig. Eenmaal afgestudeerd kun je als meertalige en interculturele expert bijdragen aan de Europese eenwording en aan een goede verstandhouding in deze tijden van toenemende globalisatie.

Meertalig programma

Interculturele communicatie is een gemeenschappelijk programma van de talenopleidingen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. Je kunt het studieprogramma dan ook taalspecifiek invullen en een hoogwaardige vreemde/tweede taal-competentie verwerven. Maar je kunt ook kiezen voor een taaloverstijgend programma (meertalige track), waarbij je communicatieprocessen in verschillende talen en culturen analyseert. Lees meer over de verschillende tracks

Interdisciplinaire benadering

Gedurende een jaar word je voorbereid op een internationale beroepspraktijk. Je analyseert de communicatieproducten en -processen die je tegenwoordig aantreft in meertalige contexten in internationale organisaties. Dit leer je te doen op interdisciplinaire wijze: je doet ervaring op met linguïstische, communicatieve, cultuurkundige, antropologische en management-benaderingen van communicatie. 

Al aan het werk? Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Als je toe bent aan een sabbatical in je werk of als zzp-er je opdrachten op het gebied van internationalisering wilt vergroten, dan biedt deze master daartoe vele mogelijkheden. Je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en verrijkt je CV. Het is ook mogelijk losse onderdelen te volgen.

Na de master

Als je de master Interculturele communicatie afgerond hebt:

 • Kun je taal, cultuur en communicatie in internationale en meertalige contexten analyseren.
 • Kun je communicatietheorieën in de praktijk toepassen en zo communicatieprocessen succesvol stroomlijnen.
 • Heb je specifieke competenties opgedaan in de taal en cultuur van het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans, het Spaans of het Nederlands.
 • Heb je interculturele competenties verworven zoals zelfreflectie, het kunnen wisselen van perspectief en het leren omgaan met het vreemde.
 • Heb je ervaring opgedaan met intercultureel advies, culturele bemiddeling en coaching en interculturele marketing. 

Lees meer over hoe je je tijdens het programma kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Als je het programma succesvol afrondt, kun je aan de slag in diverse functies, waarin interculturele communicatieprocessen in hun organisationele en culturele context centraal staan. Je bent in te zetten bij het opzetten en uitvoeren van (praktijkgericht) taal- en communicatieonderzoek. Ook kun je bedrijven en instellingen adviseren over communicatieprocessen bij migranten en expats (het zogenaamde communicative auditing). Lees meer over de carrièreperspectieven.

Toelating

Interculturele communicatie is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Isabel Albers is student Interculturele communicatie
 • Qing-Yi Fan, alumna Interculturele communicatie
  "Tijdens mijn master heb ik geleerd om niets ‘raar’ te vinden van de ander, maar culturele verschillen te zien als een verrijking van kennis."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Taalwetenschappen
 • Programma: Interculturele communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60815
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april 2019
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities