Wat zijn de verschillen tussen alle talen in de wereld?

Wat is er speciaal aan de Gooise 'r' en wie gebruikt ’m? Hoe komt een baby erachter welke klanken in zijn moedertaal voorkomen? Hoe houden kinderen uit een tweetalig gezin die twee talen uit elkaar? Wat gebeurt er in de hersenen na een beroerte, of bij kinderen met dyslexie? Hoe kunnen we de lees- en schrijfvaardigheid van scholieren verbeteren? En wat maakt een tekst of gesprek begrijpelijk, interessant of overtuigend?

Aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) werkt een groot aantal onderzoekers samen aan antwoorden op dergelijke en andere maatschappelijke vragen, in samenwerking met maatschappelijke instellingen en bedrijven. Het UiL OTS is de thuisbasis van het taalkundig en communicatie onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Kijk bij Samenwerken voor meer informatie over tweetalig opgroeien, diversiteit in taal en cultuur op school, begrijpelijke taal en taal en migratie.

Nieuws

© iStockphoto.com
8 november 2019
Verwacht geen dictee of toets over grammatica, maar avontuurlijke opdrachten die fijngevoeligheid voor de Nederlandse taal en literatuur vooronderstellen.
Der naturen bloeme - Jacob van Maerlant - KB KA 16 - folios 040v (links) en 041r (rechts). Bron: Wikimedia
5 november 2019
Op 3 november schreven Ted Sanders en Els Stronks en drie andere onderzoekers in het NRC over de neergang van de Neerlandistiek.
© iStockphoto.com
28 oktober 2019
Veel burgers vinden het moeilijk om de teksten van de overheid goed te begrijpen.
RSS

Agenda

© iStockphoto.com
15 november 2019 14:30 - 15:30
Op 15 november zal Leslie Piggott haar proefschrift 'First Meaning then Form' verdedigen in het Academiegebouw.
© iStockphoto.com
10 december 2019 20:00 - 21:30
Op 10 december geeft prof. dr. Leo Lentz een lezing over het onderwerp 'Begrijpelijkheid in taal: wat is dat en zijn daar regels voor?'.
© iStockphoto.com
30 januari 2020 09:00 - 17:00
De 30e Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 30) vindt plaats op 30 januari 2020.
RSS
Expertises: meertaligheid | dialecten | naamkunde | baby- en kindertaal | dyslexie en afasie | tweetalig onderwijs | syntaxis | semantiek | fonologie | fonetiek | grammatica | sociolinguistiek | neurolinguistiek | spraakklank | NT2 | taalontwikkeling | taal corpus | lees- en schrijfvaardigheid