2 maart 2018

Drie nieuwe hoogleraren voor faculteit Sociale Wetenschappen

Op 1 februari 1917 werd Johanna Westerdijk in Utrecht benoemd tot hoogleraar; de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Aanleiding voor de Universiteit Utrecht om haar het afgelopen jaar te eren. Aan het eind van dit Westerdijkjaar heeft de universiteit de balans opgemaakt, en concludeert dat het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de universiteit het afgelopen jaar gestegen is van 21,9% naar 24,2%. Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de faculteit Sociale Wetenschappen bedroeg op 1 januari 2018 42%. Inmiddels is de faculteit alweer drie vrouwelijk hoogleraren rijker: Joke Baas, Elma Blom en Ellen Hamaker.

Een van de gevleugelde uitspraken van Westerdijk luidt: ‘Werken en feesten vormt schoone geesten.’ Eerst het werken: waar bestaat het werk van de drie nieuwe hoogleraren uit?

Joke Baas

Joke Baas

De leerstoel van Baas heet Clinical neuroscience of emotion. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de neurowetenschap, functieleer en klinische psychologie. “Ik houd me op dit moment bezig met wat de achtergronden zijn van individuele verschillen in angst. Welke stoffen in ons zenuwstelsel, welke neurotransmitters zijn betrokken bij het aan- en afleren van angst? En heeft genetische variatie in die systemen impact op hoe bang mensen zijn? Dat laatste kan weer leiden tot nieuwe ideeën voor therapieën tegen angst. Zo onderzoek ik samen met Altrecht of we met het toedienen van de stof cannabidiol (CBD) bepaalde angsten bij mensen kunnen afleren.”

Elma Blom

Elma Blom

Bloms leerstoel is getiteld Language development and multilingualism in family and educational contexts. “Ik houd me bezig met taalontwikkeling in, ogenschijnlijk, uitdagende situaties.” Zo onderzoekt zij meertalige kinderen, en de ontwikkeling van kinderen die een aangeboren taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. “Ook dialecten hebben mijn interesse: ik doe onderzoek naar kinderen die naast de standaardtaal een dialect leren. En ik bestudeer de taal die kinderen in digitale media gebruiken.”

Ellen Hamaker

Ellen Hamaker

Hamaker gaat de leerstoel Longitudinal data analysis bekleden. “Ik ontwikkel en evalueer nieuwe statistische modellen, waarmee je longitudinale data kunt analyseren.” Recent heeft Hamaker meegewerkt aan een nieuwe versie van Mplus  “Dat is software waarmee onderzoekers een groot aantal herhaalde metingen van een of meerdere personen eenvoudig en op elegante wijze kunnen analyseren. Dit kan leiden tot belangrijke nieuwe inzichten in bijvoorbeeld psychologische processen.”

Feesten

Niet alleen werken vormt schoone geesten: ook feesten is van belang volgens Westerdijk. Hoe hebben de nieuwe hoogleraren hun benoeming gevierd? 
“We hebben met z’n drieën een drankje gedaan bij de Basket”, geven ze aan. “Natuurlijk hebben we geproost op onze benoeming. Maar ook hebben we ons afgevraagd hoe leuk het zou zijn om samen een artikel te schrijven. Zijn onze drie verschillende onderzoeksgebieden, angst, taal en statistiek, samen te voegen tot één sociaal wetenschappelijk tijdschriftartikel? Wie weet. Een zogenaamde Westerdijkpublicatie.”