26 februari 2018

Meer vrouwelijke hoogleraren na Westerdijkjaar

Aan de Universiteit Utrecht (inclusief UMC Utrecht) zijn in het Johanna Westerdijkjaar (10 februari 2017 – 10 februari 2018) 39 vrouwelijke hoogleraren benoemd. Er werden 34 mannen tot hoogleraar benoemd. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is in het Westerdijkjaar gestegen van 21,9% naar 24,2%. Het doel van 27% in 2020 komt zo weer een stukje dichterbij.

Infographic: in 2018 heeft de Universiteit Utrecht 24% vrouwelijke hoogleraren. In 2020 moet dat 27% zijn.

 

Percentage vrouwen in de wetenschap binnen de Universiteit Utrecht

Afgestudeerde masterstudenten

65% (2016-2017)

Promovendi

48,3% (2017) - 49,9% (2018)

Universitair docenten

47,5% (2017) - 47,7% (2018)

Universitair hoofddocenten

33,9% (2017) - 34,2% (2018)

Hoogleraren

21,9% (2017) - 24,2% (2018)

Bron: Universiteit Utrecht, 31 januari 2017 en Universiteit Utrecht, 31 januari 2018.
Cijfers van het UMC Utrecht zijn niet meegenomen.

 

Talent

“Ik denk dat het de eerste keer is in de 381 jaar oude geschiedenis van de universiteit dat in een jaar meer vrouwen dan mannen tot hoogleraar zijn benoemd”, aldus rector magnificus Bert van der Zwaan. “Dat is een mooie bekroning op het Westerdijkjaar, en tegelijk is het natuurlijk triest dat het niet eerder is gebeurd. Want wat een talent!

“Voor een deel waren deze vrouwen al bij onze eigen universiteit UHD (universitair hoofddocent). Dat roept dus wel meteen de vraag op hoe we ervoor zorgen dat talentvolle vrouwen structureel beter gaan doorstromen. Het is nodig om de aandacht voor het onderwerp niet te laten verslappen.”

Nog meer te wensen

De universiteit is trots op de groei van het aantal vrouwelijke hoogleraren en streeft naar verdere groei, tot minimaal 27% in 2020 en uiteindelijk 50%. Gebaseerd op de gemiddelde groei de laatste tien jaar voorspelt het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren dat Nederlandse universiteiten in 2054 evenveel vrouwelijke als mannelijke hoogleraren hebben. De Universiteit Utrecht wil dit al eerder bereiken.

Hoe zorg je voor doorstroom van vrouwen naar hogere posities?

Om de universitaire doelstellingen te behalen is het noodzakelijk ook te kijken naar de aantallen vrouwelijke UHD’s en universitair docenten (UD) om zo de doorstroom te blijven borgen. De universiteit werkt hier op verschillende manieren aan.

Universiteitsbreed bijvoorbeeld met het talentprogramma “Mentoring en Coaching vrouwelijke UD’s” om de kloof tussen de functiegroep UD en UHD’s te helpen overbruggen. Ook faculteiten hebben op veel plaatsen aangescherpte aandacht voor de doorstroom van vrouwen. De faculteit Bètawetenschappen beloont sinds 2017 bijvoorbeeld creatieve methoden met de Westerdijk Award.

Westerdijk Talentimpuls

Twintig van 39 nieuwe vrouwelijke hoogleraren heeft de universiteit voorgedragen voor de Westerdijk Talentimpuls. Op 8 maart 2018 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt dat NWO binnen het programma Westerdijk Talentimpuls in totaal 19 premies zal toekennen aan de Universiteit Utrecht. De Talentimpuls is een initiatief van toenmalig minister Jet Bussemaker waarbij zij universiteiten uitnodigde om honderd extra leerstoelen voor vrouwelijke hoogleraren te realiseren. NWO nodigde de Universiteit Utrecht uit om zeventien aanvragen in te dienen. Dat heeft zij gedaan en zij heeft nog drie extra premies aangevraagd.

Westerdijkjaar

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk haar oratie hield aan de Universiteit Utrecht. Dat was de start van het Johanna Westerdijkjaar. Westerdijk was de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Zij was hoogleraar in de fytopathologie (plantenziektekunde) en ook directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures.

De portretten van 122 vrouwelijke hoogleraren worden opgehangen in zaal 1636. Foto Anne-Marie van Gijtenbeek
Portrettengalerij van vrouwelijke hoogleraren in het Academiegebouw. Foto: Anne-Marie van Gijtenbeek.

De Taskforce Diversiteit van de universiteit (gestart in 2016) jaagt de discussie over diversiteit aan, stimuleert het diversiteitsbeleid en ondersteunt initiatieven die diversiteit bevorderen. Een voorbeeld is het Johanna Westerdijkjaar, tijdens welke op allerlei manieren aandacht is gevraagd voor vrouwen in de wetenschap.

Een portrettengalerij in het Academiegebouw toont alle vrouwelijke hoogleraren van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, Meet the Professor stond in het teken van Johanna Westerdijk en 100 jaar vrouwelijke hoogleraren, in het Universiteitsmuseum waren diverse tentoonstellingen en een schimmelloket, diverse lunchlezingen werden georganiseerd en bij de Opening van het Academisch Jaar liepen de vrouwelijke hoogleraren vooraan.