Prof. dr. Elma Blom

“Velen denken dat kinderen volautomatische taalsponzen zijn. Dat is niet waar. Ook wordt vaak gedacht dat meertaligheid een probleem is voor kinderen. Alweer onjuist.”


Onderzoeksfocus:
 Meertaligheid, Taalontwikkeling, Taalontwikkelingsstoornissen

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs.

Focus op meertalige kinderen en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Blom doet onderzoek naar de ontwikkeling van meertalige kinderen en naar taalontwikkelingsstoornissen. Ze richt zich onder andere op het onderscheiden van taalachterstand en aangeboren taalontwikkelingsstoornis, diagnostiek bij meertalig kinderen, de relatie tussen cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling en de invloed van taalomgeving.


Blom is penvoerder van het onderzoeksconsortium Multilingual voices in STEM education (Multi-STEM). Binnen dit consortium bekijkt Blom de verschillende contexten waarbinnen kinderen leren: op school, thuis, maar ook in wetenschapsmusea. “Taal kan in het onderwijs participatie en kennisontwikkeling in de weg staan, zeker als een kind de Nederlandse taal nog niet volledig machtig is. Hoe kunnen we dit probleem oplossen?” NWO heeft hiervoor een grote subsidie aan het consortium verstrekt.


Blom ontving van NWO een Vici-beurs voor het Children And Language Mixing: developmental, psycholinguistic and sociolinguistic aspects (CALM) onderzoek. Veel tweetaligen mixen talen door elkaar als ze praten. Blom wil achterhalen of kinderen moeite hebben met het leren van taal via gemixt taalaanbod, hoe en waarom kinderen zelf mixen en of taalmixen een andere rol speelt bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornissen.

 

Leeropdracht
Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en onderwijs
Oratiedatum
11-01-2019