2 oktober 2019

Hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland

Bas van Bavel neemt Spinozapremie in ontvangst

Uitreiking Spinozapremie 2019 © NWO, fotografie: Bram Saeys
Uitreiking Spinozapremie 2019 © NWO, fotografie: Bram Saeys

Economisch historicus prof. dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht ontving vandaag uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van OCW de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, de NWO-Spinozapremie. Aan de premie is een geldbedrag van 2,5 miljoen euro verbonden, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. Van Bavel ontwikkelde een geheel nieuwe visie op de rol van de markteconomie in onze samenleving.

Prof. dr. Bas van Bavel © NWO, fotografie: Bram Saeys
Prof. dr. Bas van Bavel © NWO, fotografie: Bram Saeys

Volgens de jury van de Spinozapremie heeft Van Bavel een brede belangstelling en een krachtige onderzoeksagenda, waarbij hij steeds verrassende, originele invalshoeken weet te vinden. Hij staat internationaal zeer hoog aangeschreven, schrijft in gezaghebbende internationale vakbladen en won een groot aantal prijzen.

Ontwikkeling van samenlevingen 

In het spraakmakende boek De onzichtbare hand – hoe markteconomieën opkomen en neergaan weerlegt van Bavel het idee dat onze markteconomie een onmisbare voorwaarde voor welvaart en rechtsstaat is. Zijn onderzoek wordt gedreven door de vraag hoe samenlevingen zich op de lange termijn ontwikkelen en wat verklaringen zijn voor verschillen in ontwikkeling. Wat maakt de ene samenleving succesvoller en veerkrachtiger dan de ander?

Ik wil de institutionele pijlers van welvaart onderzoeken en kijken welke coördinatiesystemen door samenlevingen in het verleden zijn gebruikt, hoe die zich ontwikkelden en hoe ze bijdroegen aan de realisatie van een "good society" die brede welvaart bood, ook om ons inspiratie te bieden om de uitdagingen aan te gaan waar we ons met de huidige samenleving voor geplaatst zien.
Hoogleraar Transities van Economie en Samenleving

Grensoverschreidend onderzoek 

Van Bavel kijkt over de grenzen van zijn eigen discipline heen en werkt samen met economen, sociologen, politicologen en ethici: “Voor mij is interdisciplinariteit, of althans het combineren van expertise uit verschillende disciplines, heel belangrijk, omdat het zo mogelijk wordt om een vraagstuk op verschillende manieren te belichten, waardoor er een veel completer beeld ontstaat."

Zes toponderzoekers ontvingen de NWO-Spinozapremie en de -Stevinpremie uit handen van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. © NWO, fotografie: Bram Saeys
Zes toponderzoekers ontvingen de NWO-Spinozapremie en de -Stevinpremie uit handen van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. © NWO, fotografie: Bram Saeys