App in ontwikkeling om onderwijs in Nederlands als tweede taal te verbeteren

Project Moedertaal in NT2 gefinancierd binnen Nationale Wetenschapsagenda

Het project Moedertaal in NT2 is gehonoreerd binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. In het project wordt een app ontwikkeld die het onderwijs in Nederlands als tweede taal zal verbeteren. Dat onderwijs is nu gericht op leerproblemen die iedereen tegenkomt, zoals wanneer je 'de' of 'het' moet gebruiken. Maar leerders hebben ook hun eigen problemen, die afhangen van hun eerste taal.

Cruciale verschillen

Zo heeft het Turks geen verschil tussen hij en zij, wat het lastig maakt om dat in het Nederlands goed te doen. Het is voor docenten lastig om met zulke specifieke problemen om te gaan, omdat ze onmogelijk alle moedertalen van hun cursisten kunnen beheersen. De app geeft ze een overzicht van de cruciale verschillen tussen het Nederlands en veel voorkomende moedertalen, met oefeningen om de problemen te verhelpen. Taalkundigen werken hiervoor samen met onderwijsexperts en taaltechnologen van binnen en buiten de universiteit.

Startimpuls NWA

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA-route “Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen”, onder leiding van prof. dr. Bas van Bavel ontvangt voor het deelthema betreffende de positie van jongeren een startimpuls van 2,5 miljoen euro. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia.

Moedertaal in NT2

Vanuit het departement Talen, Literatuur en Communicatie gaat het deelproject Moedertaal in NT2 van start. De aanvraag is ingediend door dr. Jacomine Nortier, dr. Sterre Leufkens, dr. Marjo van Koppen en prof. dr. Frank Wijnen. Betrokken onderwijsexperts zijn onder meer prof. dr. Paul Leseman (Sociale Wetenschappen) en prof. dr. Rick de Graaff. Het Digital Humanities Lab neemt de technologie voor zijn rekening.