prof. dr. Rick de Graaff
r.degraaff@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:49


Leeropdracht
Didactiek van het Vreemdetalenonderwijs / Tweetalig onderwijs
Benoemingsdatum 01-08-2012
Oratiedatum 03-10-2013
Profiel

Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs en de professionele ontwikkeling van talendocenten. Hij is ook als lector Didactiek van de Vreemde Talen verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Lectoraat en leerstoel maken deel uit van een vakdidactisch samenwerkingsverbang tussen de UU en de HU.

Rick de Graaff geeft onderwijs in de didactiek en curriculumontwikkeling moderne vreemde talen aan de Educatieve Master van de interfacultaire Graduate School of Teaching, vanuit het Departement Talen, Literatuur en Communicatie (Geesteswetenschappen).

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:49
Sleutelpublicaties

de Graaff, Rick (2016). Integrating content and language in education: best of both worlds? Foreword. In Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore & Ute Smit (Eds.), Conceptualising integration in CLIL and multilingual education (pp. xiii-xvi) (4 p.). Bristol: Multilingual Matters.

de Graaff, H.C.J. (2014). TalenTalent. (54 p.). Amsterdam/Den Haag: Hogeschool Inholland, lectorale rede.

de Graaff, R. (03-10-2013). Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs. (48 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.

de Graaff, R. & Housen, A. (2009). Investigating the effects and effectiveness of L2 instruction. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching. (pp. 726-755) (30 p.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

de Graaff, R., Koopman, G.J., Anikina, Y. & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (5), (pp. 603-624) (22 p.).

Alle publicaties
  2017 - Overige resultaten
Yapp, D.J., de Graaff, H.C.J. & van den Bergh, Huub (2017). Improving Reading Comprehension In English through Reading Strategies - A Meta-analysis of L2 Reading Strategy Intervention Research.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Dönszelmann, Sebastiaan, Kaal, Anna, Beishuizen, Jos & de Graaff, H.C.J. (2016). Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionaliseringstraject. Levende Talen Tijdschrift, 17 (3), (pp. 35-45) (11 p.).
Driessen, G., Krikhaar, Evelien, de Graaff, H.C.J., Unsworth, S., Leest, B., Coppens, K. & Wierenga, Janice (2016). Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs - Startmeting schooljaar 2014/15 : publieksversie. (109 p.). Nijmegen: ITS Nijmegen.
de Graaff, Rick (2016). Integrating content and language in education: best of both worlds? Foreword. In Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore & Ute Smit (Eds.), Conceptualising integration in CLIL and multilingual education (pp. xiii-xvi) (4 p.). Bristol: Multilingual Matters.
  2016 - Overige resultaten
Piggott, L. & de Graaff, H.C.J. (24-09-2016). First Meaning then Form: a longitudinal study on the effects of excluding classroom form-focused instruction.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
el Majidi, Abid, de Graaff, Rick & Janssen, Daniel (2015). Invest in what energizes students to learn: Investigating students’ attitude towards debate in the foreign language classroom. Journal of Language Teaching and Research, 6 (5), (pp. 924-932).
de Graaff, Rick & van Wilgenburg, Onno (2015). The Netherlands: Quality control as a driving force in bilingual education. In Peeter Mehisto & Fred Genesee (Eds.), Building bilingual education systems: Forces, mechanisms and counterweights (pp. 167-179) (14 p.). Cambridge: Cambridge Universtiy Press.
  2015 - Vakpublicaties
el Majidi, Abid, de Graaff, Rick & Janssen, Daniel (2015). Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 16 (1), (pp. 24-33).
Elzenga, A. & de Graaff, H.C.J. (2015). Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?. Levende Talen Tijdschrift, 16 (4), (pp. 16-26) (11 p.).
de Graaff, Rick (2015). Talen is een werkwoord - Nawoord. In Linda Boersma, Inge Elferink & Matthias Mitzschke (Eds.), Vreemdetalenonderwijs geven - Werkvormen voor Duits, Engels en Frans (pp. 243-249) (7 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
de Graaff, Rick (2015). Tweetalig onderwijs en de taal van het vak. De Cascade, Tijdschrift voor onderwijs, onderzoek & ontwikkeling, 12 (30), (pp. 26-29).
de Graaff, H.C.J. (2015). Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs: wat levert het op?. Levende Talen Tijdschrift, 16 (2), (pp. 3-15) (13 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Mearns, Tessa, Coyle, Do & de Graaff, Rick (05-06-2014). Aspirations and assumptions: a researcher's account of pupil involvement in school-based research. International Journal of Research and Method in Education, 37 (4), (pp. 442-457) (16 p.).
Canto, S., de Graaff, H.C.J. & Jauregi Ondarra, M.K. (2014). Collaborative tasks for negotiation of intercultural meaning in virtual worlds and video-web communication. In M. González Lloret & L. Ortega (Eds.), Technology-mediated TBLT: Researching technology and tasks (pp. 183-211) (29 p.). Amsterdam: Benjamins.
de Graaff, Rick (2014). Content and language integrated learning and immersion classrooms. International Journal of Applied Linguistics, 24 (3), (pp. 429-432) (4 p.).
Koopman, G.J., Skeet, J.A. & de Graaff, H.C.J. (2014). Exploring content teachers’ knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context. Language Learning Journal (online), 42 (2), (pp. 123-136) (14 p.).
Moonen, M.L.I., de Graaff, H.C.J., Westhoff, G.J. & Brekelmans, J.M.G. (2014). The multi-feature hypothesis: Connectionist guidelines for L2 task design. Language Teaching Research, 18 (4), (pp. 474-496) (23 p.).
van den Broek, E., de Graaff, H.C.J., Unsworth, S. & van der Zee, V. (2014). Voorstudie pilot Tweetalig primair onderwijs. (121 p.). Groningen: GION, Rijksuniversiteit Groningen.
  2014 - Vakpublicaties
Geurts, B, de Graaff, H.C.J. & Hemker, B. (2014). Engels in het basisonderwijs: opbrengsten Eibo en vvto. In A. Corda, K. Philipsen & R. de Graaff (Eds.), Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs: Engels op de basisschool (pp. 121-136) (16 p.). Bussum: Coutinho.
Corda, A., Philipsen, K. & de Graaff, H.C.J. (2014). Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs - Engels op de basisschool. (328 p.). Bussum: Coutinho.
de Graaff, H.C.J. (2014). TalenTalent. (54 p.). Amsterdam/Den Haag: Hogeschool Inholland, lectorale rede.
de Graaff, Rick, Trimbos, Bas, Geursen, Janneke, Hagemeijer, Thea, Mulder, Jan, ter Haar, Ans, van der Ven, Toon, Reichard, Evelyn & Vrijs, Wilma (2014). Toetswijzer Engels. In College voor Toetsen en Examens (Eds.), Publieksversie toetswijzer diagnostische tussentijdse toets voor Nederlands, Engels en wiskunde (pp. 68-130) (43 p.). Utrecht: College voor Toetsen en Examens.
Evers-Vermeul, J., de Graaff, H.C.J., Schaap, H. & van Silfhout, G. (2014). Verzamelde werken van "Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk". Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2014 - Overige resultaten
H.C.J. de Graaff (03-04-2014) Beyond CLIL: The impact of CLIL on non-CLIL teaching and learning.
H.C.J. de Graaff (28-08-2014) Canavesio, M.L., & Graaff, R. de. Monitoring a primary School bilingual education pilot programme: context analysis and curriculum study.
Jauregi Ondarra, Kristi & de Graaff, Rick (14-08-2014). New perspectives on processes and outcomes of telecollaboration in foreign language curricula. (147 p.).
H.C.J. de Graaff (22-01-2014) Organisatie van de conferentie "Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk / Teacher-student-interaction in subject-specific writing: research meets practice"
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Denman, J., Tanner, R.L. & de Graaff, R. (2013). CLIL in junior vocational secondary education: Challenges and opportunities for teaching and learning. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (3), (pp. 285-300) (16 p.).
Moonen, M.L.I., de Graaff, R., Stoutjesdijk, E. & Corda, A. (2013). Implementing the CEFR in secondary education:impact on FL teachers' educational and assessment practice. International Journal of Applied Linguistics, 23 (2), (pp. 226-246) (21 p.).
Dobber, M., Vandyck, I., Akkerman, S., de Graaff, R., Beishuizen, J.J., Pilot, A., Verloop, N. & Vermunt, J. D. (2013). The development of community competence in the teacher education curriculum. European Journal of Teacher Education, 36 (3), (pp. 346-363) (18 p.).
  2013 - Vakpublicaties
de Graaff, R. (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine, 100 (7), (pp. 7-11).
  2013 - Overige resultaten
H.C.J. de Graaff (01-11-2013) Betekenisvolle interactie in de doeltaal met behulp van interactieve internettoepassingen
H.C.J. de Graaff (16-05-2013) CLIL in Dutch primary and secondary education; research and practice in the Netherlands
de Graaff, H.C.J. & Smit, U. (2013). CLIL Research Network.
H.C.J. de Graaff (01-11-2013) CLIL-didactiek en vakdidactiek mvt: Wat iedere opleider en docent mvt zou moeten weten
de Graaff, H.C.J. (28-08-2013). Early English or late English in primary education: Differential effects on L2 proficiency. (1 p.). EuroSLA 23.
H.C.J. de Graaff (06-04-2013) European perspectives on teaching and learning in CLIL
H.C.J. de Graaff (08-11-2013) Intercultural content and language learning across the horizon
de Graaff, R. (03-10-2013). Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs. (48 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
H.C.J. de Graaff (03-12-2013) Taal om te leren; hoe en waarom tweetalig onderwijs werkt
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, H.C.J. & Rentrop, J. (2013). Teacher training: Telecollaboration for intercultural language acquisition. Paper gepresenteerd op de Studiemiddag TILA, 13 juni.
H.C.J. de Graaff (25-01-2013) Tweetalig Onderwijs: Bedreiging of bijdrage?
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Vandyck, I., de Graaff, R., Pilot, A. & Beishuizen, J.J. (2012). Community building of (student) teachers and a teacher educator in a school-university partnership. Learning Environments Research, 15 (3), (pp. 299-318) (19 p.).
de Graaff, R. & Smit, U. (2012). Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Immersion classrooms: applied linguistic perspectives. International Journal of Applied Linguistics, 22 (3), (pp. 429-429) (1 p.).
Admiraal, W., Akkerman, S.F. & de Graaff, R. (2012). How to foster collaborative learning in communities of teachers and student teachers: Introduction to a special issue. Learning Environments Research, 15 (3), (pp. 273-378) (6 p.).
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Tanner, R.L. (2012). Integrated opportunities for subject and language learning; implementing a rubric for cross-curricular learning activities. In D. Marsh & O. Meyer (Eds.), Quality interfaces; Examining evidence and exploring solutions in CLIL (pp. 157-174) (286 p.). Eichstätt, Gernamy: Eichstaett Academic Press.
Jauregi, K., de Graaff, R. & van den Bergh, H. (2012). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 34, (pp. 116-121) (6 p.).
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R., van den Bergh, H. & Kříž, M. (2012). Native & non-native speaker interaction through video-web communication, a clue for enhancing motivation. Computer Assisted Language Learning, 25 (1), (pp. 1-19) (19 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Jauregi Ondarra, M.K. & de Graaff, R. (2012). Online interactie in de doeltaal - Dat smaakt naar meer!. Levende Talen Magazine, 99 (4), (pp. 22-26) (5 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
de Graaff, R. (2012). Hoe leer je een nieuwe taal op school? Over vreemdetalenonderwijs. In M. Jansen & M. Boogaard (Eds.), Alles wat je altijd al had willen weten over taal; de Taalcanon (pp. 32-35) (4 p.). Amsterdam: Meulenhof.
  2012 - Overige resultaten
H.C.J. de Graaff (19-04-2012) CLIL in junior vocational education: challenges and opportunities for teaching and learning
H.C.J. de Graaff (28-11-2012) expert workshop European Centre for Modern Languages ECML
H.C.J. de Graaff (19-04-2012) Looking for successful CLIL teachers' education; Ten points that make a difference
H.C.J. de Graaff (19-04-2012) More motivated or not in bilingual education? New insights, new perspectives
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R. & Canto, S. (31-08-2011). Integrating cross-cultural interaction through video-communication and virtual worlds in foreign language teaching programs. burden or added value?. In A. Gimeno (Eds.), The CALL Triangle: Student, Teacher and Institution (pp. 1-5) (5 p.). EUROCALL.
de Graaff, R., Unsworth, S. & Schure, ter, S. (2011). Tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs: Een verslag van een symposium over visies uit onderzoek, beleid en praktijk. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86 (2), (pp. 61-70) (9 p.).
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, R., Koenraad, T. & Moonen, M.L.I. (2011). Verbal interaction in Second Life: Towards a pedagogic framework for task design. Computer Assisted Language Learning, 24 (1), (pp. 77-101) (24 p.).
  2011 - Vakpublicaties
de Graaff, R. & Jauregi Ondarra, M.K. (2011). De innovatieve taaldocent van de toekomst is een netwerkende taaldocent. In J. Daniëls, A. Hoeflaak & E. Kwakernaak (Eds.), 100 jaar Levende Talen (1911-2011): verleden en toekomst van het taalonderwijs (pp. 96-97) (129 p.). Amsterdam: Vereniging voor Leraren in Levende Talen.
Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M. & de Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs; vakdossier. (49 p.). Enschede, the Netherlands: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).
Tanner, R.L. & de Graaff, R. (2011). Proud to be tvmbo: Teachers' and students' opinions about good practice in bilingual junior secondary vocational education (tweetalig vmbo). (144 p.). Utrecht: Centre for Teaching and Learning Utrecht University.
  2011 - Overige resultaten
Rentrop, J., Haenen, J.P.P. & de Graaff, R. (2011). Communicative teaching of French in upper secondary education and the improvement of pupils' interactive speaking proficiency through peer feedback. Paper presented at the 15th biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching, July 5-8.
de Graaff, R., Moonen, M.L.I. & Corda, A. (2011). Implementing the CEFR in Dutch secondary education: impact on language teachers' educational and assessment practice. Paper presented at the ALTE 4th International Conference, July 7.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Moonen, M.L.I., Stoutjesdijjk, E., Corda, A. & de Graaff, R. (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: Ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 11 (4), (pp. 34-44) (10 p.).
Jauregi Ondarra, M.K., van den Bergh, H., de Graaff, R. & Canto, S. (2010). Native non-native speaker interactions through video-web communication and Second Life, a clue for enhancing motivation?. In A. Aerts, J. Colpaert & M. Oberhofer (Eds.), Motivation and beyond (pp. 25-28) (4 p.). Antwerp: Linguapolis, CALL: Motivation and beyond.
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, R. & Koenraad, T. (2010). Social interaction through video-webcommunication and virtual worlds: An added value for education. Short paper in CD Proceedings Online Educa Berlin. (pp. 1-6) (6 p.). Berlin: ICWE, Online educa Berlin.
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R., Canto, S. & Koenraad, T. (2010). Towards a pedagogical framework for task design in video-web communication and virtual worlds. In A. Gimeno Sanz (Eds.), New Trends in CALL: Working Together London: McMillan, ELT.
  2010 - Overige resultaten
Vandyck, I., de Graaff, R., Beishuizen, J.J. & Pilot, A. (2010). Community development of (student) teachers in school-institute partnerships. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (April 30 - May 4).
Vandyck, I., de Graaff, R., Pilot, A. & Beishuizen, J.J. (2010). Design principles to stimulate collaborative learning in communities of teachers in school-institute partnerships. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (April 30 - May 4).
de Graaff, R., Corda, A. & Moonen, M.L.I. (2010). Flankerend onderzoek bij Samen aan het wERK, stand van zaken april 2010. Paper gepresenteerd op Werkconferentie Lerarenopleiders (6 april).
Corda, A., de Graaff, R. & Moonen, M.L.I. (2010). Het ERK op school en in de les. Paper gepresenteerd op de Landelijke Studiedag Levende Talen (5 november).
de Graaff, R., Corda, A. & Moonen, M.L.I. (2010). Het ERK, stand van zaken op school. Paper gepresenteerd op de Werkconferentie Lerarenopleiders (19 november).
de Graaff, R. & Koopman, G.J. (2010). Integrating content and language: Collaboration between content and language teachers. Paper presented at the International Conference of Content and Language Integrated Learning (October 2).
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Tanner, R. (2010). Integrating subject and language aims in CLIL: design and implementation of a rubric for cross-curricular integration. Paper presented at Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies (June 10).
Jauregi, K., de Graaff, R. & van den Bergh, H. (2010). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Paper presented at the annual conference of the European Association for Computer Assisted Language Learning (September 8-11).
de Graaff, R., Jauregi, K., Koenraad, T. & van den Bergh, H. (2010). Student teacher action research on networked intercultural communicative competence. Paper presented at the European Association for Computer-Assisted Language Learning Teacher Education SIG Workshop (May 26 - 28).
de Graaff, R. (2010). Subject learning and teaching in a second language: Promoting content and language integrated learning in linguistically diverse settings. Invited plenary presented at the Mercator European Symposium on Multilingualism and Multilingual Education (June 4).
de Graaff, R. & Tanner, R. (2010). Subject learning and teaching in a second language: Promoting content and language integrated learning in the bilingual classroom. Paper presented at the joint conference of EARLI SIG10 & SIG21 - Moving through cultures of learning (September 2-3).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, R. & Housen, A. (2009). Investigating the effects and effectiveness of L2 instruction. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching. (pp. 726-755) (30 p.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
  2009 - Vakpublicaties
de Graaff, R. & Tuin, D. (2009). De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?. Utrecht/Enschede: IVLOS-UU/NaB-MVT.
de Graaff, M., de Graaff, R., Koopman, G.J., Lykles, A. & Tanner, R. (2009). Integratie van taal- en vakonderwijs in tweetalig onderwijs. KLO-rapport. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
de Graaff, R. (2009). Professionele talendocenten in een meertalige Europese samenleving. In R. de Graaff & D. Tuin (Eds.), De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter? (pp. 291-304) (14 p.). Utrecht/Enschede: IVLOS-UU/NaB-MVT.
  2009 - Overige resultaten
Jauregi, K. & de Graaff, R. (16-12-2009). Communicative tasks for language students and teacher trainees in video web communication and virtual worlds. (10 p.). Student Mobility and ICT: Dimensions of Transition.
Vandyck, I., de Graaff, R., Beishuizen, J. & Pilot, A. (25-08-2009). Community building in school-university partnerships. 13th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction.
Vandyck, I., de Graaff, R., Beishuizen, J. & Pilot, A. (27-05-2009). Ontwerpregels voor de ontwikkeling van leer- werkgemeenschappen in Samen Opleiden projecten. (3 p.). Onderwijs Research Dagen.
Dobber, M., Vandyck, I., Akkerman, S., de Graaff, R., Pilot, A., Beishuizen, J., Verloop, N. & Vermunt, J. D. (13-04-2009). The development of cooperation and social competence in teacher education. Conference of the American Educational Research Association.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, R. & Pallotti, G. (2008). Complexity, accuracy and fluency in discussion. In S. Van Daele, A. Housen, F. Kuiken, M. Pierrard & I. Vedder (Eds.), Complexity, accuracy and fluency in discussion in second language use, learning and teaching (pp. 317-323) (7 p.). Brussel, België: Koninklijke Vlaamse Academie van België, Complexity, accuracy and fluency in discussion in second language use, learning and teaching.
  2008 - Vakpublicaties
de Graaff, R., Haak, E.M., Koopman, G.J., Rentrop, J., Tanner, R., Worm, G. & Zwart, R. (2008). Beroepsstandaarden en registratie in taalonderwijs. Eindrapportage BiT-project. (83 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
de Graaff, R., Akkerman, S.F. & van den Berg, I. (2008). Rapport evaluatieonderzoek Kennisrotonde. Effecten in kaart en in beeld. (56 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, R., Koopman, G.J., Anikina, Y. & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (5), (pp. 603-624) (22 p.).
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Westhoff, G. (2007). Identifying effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). Vienna English Working Papers, 16 (3), (pp. 12-19) (8 p.).
  2007 - Vakpublicaties
van der Lecq, R., de Graaff, R., Nab, J. & Grunefeld, H. (2007). Multi- en interdisciplinair onderwijs binnen de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. (100 p.). onbekend: UU IVLOS.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, R. & Koopman, G.J. (2006). Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs; onderzoek naar didactische gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, IVLOS, Onderwijskunde / ICO-ISOR.
Moonen, M.L.I., de Graaff, R. & Westhoff, G.J. (2006). Focused tasks, mental actions and second language learning. Cognitive and connectionist accounts of task effectiveness. ITL - International Journal of Applied Linguistics (Belgium), 152, (pp. 35-53) (19 p.).
  2006 - Vakpublicaties
de Graaff, R. & Gierman, I. (2006). Evaluatie docententaalportfolio in de praktijk. (42 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
van der Lecq, R., Scager, K., de Graaff, R., Nab, J., Lie, O.S.H. & Schreel, L. (2006). Interdisciplinair leren denken. Onderzoek van Onderwijs, 35 (4), (pp. 60-66) (7 p.).
  2006 - Overige resultaten
de Graaff, R., van Keulen, H. & Nab, J. (19-10-2006). Authentic tasks in higher education: Applying principles to practice. (2 p.). First European Conference on Practice-Based and Practitioner Research.
de Graaff, R. & Koopman, G.J. (17-06-2006). Effective L2 pedagogy for content and language integrated learning (CLIL) - a European perspective. (1 p.). Joint AAAL and ACLA/CAAL Conference.
Moonen, M., de Graaff, R. & Westhoff, G. (10-05-2006). Taaltaken in het voortgezet onderwijs. Het effect van mentale handelingen op woordverwerving Frans en Spaans. (2 p.). Onderwijs Reserach Dagen 2006.
  2005 - Vakpublicaties
de Graaff, R., Nekkers, J., van den Berg, I., ten Berge, H., den Boer, D.J., van de Groep, J., ter Horst, S., Koopman, G.J., Limpens, M. & Wientjes, H. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar, leerpraktijken in 2020. In R. de Graaff, J. Nekkers & I. van den Berg (Eds.), (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 12-23) (12 p.). Utrecht: Stichting SURF, 099-05.
de Graaff, R., Nekkers, J., van den Berg, I. & Zuylen, J. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken in 2020. (56 p.). Tilburg: Mesoconsult.
de Graaff, R., Nekkers, J. & van den Berg, I. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020. (52 p.). Utrecht: Stichting SURF.
de Graaff, R. & van Tilborgh, P. (2005). Eindrapportage alumni-enquête opleiding Scheikunde UU. (80 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
Nekkers, J. & de Graaff, R. (2005). Inspiratie voor de toekomst. (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 24-27) (4 p.). Utrecht: Stichting SURF, 100-05 ORD 2005.
de Graaff, R., Frencken, H. & Nekkers, J. (2005). Leren van, voor en in de toekomst; Leerpraktijken in 2020. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 2005 (3), (pp. 32-37) (6 p.).
de Graaff, R. & Nekkers, J. (2005). Scenariostudies voor de toekomst van onderwijs en leren. (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 8-10) (3 p.). Utrecht: Stichting SURF, 098-05 Complexity, Science and Society Conference.
  2005 - Overige resultaten
Snoek, M., de Graaff, R., Nekkers, J. & Schwab, H. (2005). Leren over en van de toekomst: toekomstscenario's in het onderwijs. (2 p.). VELON Congres 2005.
Moonen, M., de Graaff, R., Westhoff, G.J. & Admiraal, W. (2005). Task effects on the acquisition of L2 vocabulary. International Conference on Task-Based Language Teaching.
Moonen, M.L.I., de Graaff, H.C.J. & Westhoff, G.J. (24-07-2005). Task effects on the acquisition of Spanish L2 vocabulary. (1 p.). AILA 2005 Madison.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Graaff, R., Jauregi, K. & van den Berk, I. (2004). Assessing collaborative academic writing in a foreign laguage. In P. Hartley & S. Drew (Eds.), Valuing and Evaluating Writing in Higher Education. Conference proceedings Writing Development in Higher Education 2004 Sheffield, United Kingdom: Sheffield Hallam University; Learning and Teaching Institute, verschijnt in conference proceedings.
de Graaff, R., de Laat, M. & Scheltinga, H. (2004). CSCL-ware in practice: Goals, tasks, constraints. In J.W. Strijbos, P.A. Kirschner & R.L. Martens (Eds.), What we know about CSCL ... and implementing it in Higher Education (pp. 201-220) (20 p.). Boston, MA: Kluwer Academis Publishers.
Admiraal, W., de Graaff, R. & Rubens, W. (2004). Omgevingen voor computerondersteund samenwerkend leren: Samen, samen leren en samenwerken. In P. Kirschner (Eds.), ICT in het onderwijs: the next generation. Onderwijskundig Lexicon. Editie III (pp. 91-112) (22 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
van Vliet, R.G., Roeling, M.M., de Graaff, R. & Pilot, A. (2004). Virtual project rooms for education in engineering. European Journal of Engineering Education, 29 (1), (pp. 73-85) (13 p.).
  2004 - Vakpublicaties
de Graaff, R. & Nekkers, J. (2004). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar: Leerpraktijken in 2020. Scenariostudie lustrumsymposium IVLOS, 1 oktober 2004. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
de Graaff, R. & van Tilborgh, P. (2004). Rapportage almuni-enquête opleiding Scheikunde (UU). (17 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2004 - Overige resultaten
Moonen, M., de Graaff, R. & Westhoff, G.J. (2004). The multi-feature hypothesis: Effects of task characteristics on the processing and acquisition of L2 Spanish vocabulary. (2 p.). EUROSLA 14.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Jauregi, K., Nieuwenhuijsen, D. & de Graaff, R. (2003). "A virtual writing environment for peer feedback in Spanish as a second language". In J. Piqué-Angordans, M.J. Esteve & M.L. Gea-Valor Valor (Eds.), Internet in language for specific purposes and foreign language teaching. Publicacions de la Universitat Jaume (pp. 445-456) (12 p.). Castelló de la Plana, Spain: Universitat Jaume.
de Graaff, R., de Laat, M. & Scheltinga, H. (2003). CSCL-ware in practice. Goals, tasks, and constraints. In J.W. Strijbos, P.A. Kirschner & R.L. Martens (Eds.), What we know about CSCL … and implementing it in Higher Education (pp. 201-220) (20 p.). Boston, MA: Kluwer Academis Publishers.
de Graaff, R., Pilot, A., Prins, G. & van Vliet, R. (2003). Virtuele ondersteuning bij onderzoeks- en ontwerpgericht projectonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21 (1), (pp. 17-29) (13 p.).
  2003 - Vakpublicaties
de Graaff, R., ter Horst, S. & van Tartwijk, J. (2003). Evaluatie van de ontwikkeling van een taalportfolio voor docenten. Eindrapportage, februari 2002-maart 2003. onbekend: UU IVLOS.
  2003 - Overige resultaten
de Laat, M., de Graaff, R. & Scheltinga, H. (2003). Applying CSCL technology: Goals, tasks, constraints. (1 p.). EARLI 2003.
van Vliet, R.G., Roeling, M., de Graaff, R. & Pilot, A. (18-05-2003). Virtual Project Rooms for Education in Engineering. (13 p.). Seminar ICT group SEFI 2003.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Nieuwenhuijsen, D., de Graaff, H.C.J. & Jauregi Ondarra, M.K. (2002). Collaborative learning in a virtual writing environment. In A. Méndez Vilas, J.A. Mesa González & I. Solo de Zalvídar (Eds.), Educational Technology; International Conference on ICTs in Education. Proceedings of ICTE 2002, Badajoz, Spain, 13-17 Nov. 2002 (pp. 302-306) (5 p.). Badajoz: Badajoz: Junta de Extremadura.
  2002 - Vakpublicaties
de Graaff, H.C.J. & Scheltinga, J.T.M. (2002). Evaluatie pilots VPRO2, voorjaar 2002: Scheikunde (UU) en TBK, TEMA, TDO (TUE)¿. Bijlage 1 bij Virtuele Projectruimten voor leren Ontwerpen en Onderzoeken; Voortgangsrapport april ¿ juni 2002 bij SURF Educatie-project VPRO. Eindhoven/Utrecht: TUE/UU.
de Graaff, H.C.J. & van Tartwijk, J.W.F. (2002). Evaluatie van de ontwikkeling van een taalportfolio voor docenten: voortgangsrapportage. (5 p.). onbekend: UU IVLOS.
Draaijer, S., van der Hulst, J. & de Graaff, H.C.J. (2002). Het afnemen van toetsen met de computer. In H. van Berkel & A. Bax (Eds.), Toetsen in het hoger onderwijs (pp. 63-83) (21 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
de Graaff, H.C.J. (2002). Stand van zaken en evaluatie EMP-project "De Werkplaats", periode jan-jul 2002. onbekend: UU IVLOS, Behorend bij het EMP-project "Coöperatief leren en werken in de Werkplaats" aan de Faculteit de Letteren (UU).
de Graaff, H.C.J. & Schoonenboom, J. (2002). Supporting students personal development planning. Utrecht: Stichting SURF.
  2002 - Overige resultaten
de Graaff, H.C.J., Jauregi Ondarra, M.K. & Nieuwenhuijsen, D. (13-11-2002). "Collaborative learning in a virtual writing environment". (5 p.). ICTE 2002.
de Graaff, H.C.J., Stassen, I., Baudoin, T., de Jong, Y.C., Klein Gunnewiek, E.A. & van den Berk, I. (2002). ICT-ondersteund samenwerken aan (taal)vaardigheden. (5 p.). Onderwijsresearchdagen 2002.
Klein Gunnewiek, E.A., van den Berk, I. & de Graaff, H.C.J. (2002). Samenwerkend schrijven in een virtuele werkplaats. (2 p.). Onderwijsresearchdagen 2002.
de Graaff, H.C.J., van Vliet, R.G. & Pilot, A. (2002). Virtual project rooms for education in designing and research. ICTE 2002.
de Graaff, H.C.J., van Vliet, R. & Pilot, A. (13-11-2002). Virtual project rooms for education in designing and research. (5 p.). ICTE 2002.
  0 - Overige resultaten
H.C.J. de Graaff () lector Taal en Didactiek
H.C.J. de Graaff () Levende Talen Magazine
H.C.J. de Graaff () Levende Talen Tijdschrift
H.C.J. de Graaff () voorzitter Platform vroeg veemdetaleonderwijs (vvto) Nederlands
H.C.J. de Graaff () voorzitter Toetswijzercommissie Diagnostische Tussentijdse Toets Engels
H.C.J. de Graaff () voorzitter visitatiecommissie Netwerk Tweetalig Onderwijs
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:50
Project:
CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans
01-09-2017 tot 31-08-2021
Algemene projectbeschrijving 

Heeft een CLIL-benadering in de literatuurlessen bij het vak Spaans een verhogend effect op de taalvaardigheid en de interculturele competenties van de leerlingen? CLIL (content and language integrated learning) is een didactiek die veelal wordt toegepast bij tweetalig onderwijs; een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt om ‘content’ te leren terwijl tegelijkertijd de nieuwe taal wordt geleerd door de ‘content’.

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Dudoc-Alfa
Projectleden
Overige projectleden:
  • Esther Schat
Project:
Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen
01-09-2014 tot 31-08-2018
Algemene projectbeschrijving 

Welke leeropbrengsten voor literaire competenties en leesvaardigheid zijn er te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten? Hoe zien inhoud, vormgeving en waardering van het huidige lees- en literatuuronderwijs Duits in de onderbouw eruit? Met welke didactische aanpak kan de literaire competentie het beste worden aangeleerd?

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Dudoc-Alfa
Projectleden
Overige projectleden:
  • Elisabeth Lehrner-te Lindert

Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:50
Op dit moment verzorgt prof. dr. Rick de Graaff de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
TLEMV16006 Gst-Taal en literatuur in educatie V M 5,0
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:50
Nevenfuncties
  • lid visitatiecommissie Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs, t.b.v. EP-Nuffic
  • lid redactie Levende Talen Tijdschrift
  • lector Didactiek van de Vreemde Talen, Hogeschool Utrecht (detachering)
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:50
Volledige naam
prof. dr. H.C.J. de Graaff Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.60
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3083
Mobiel 061 832 8875
Postadres
Trans 10
3512 JK    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-09-22 03:37:50
Laatst bijgewerkt op 18-01-2017