Acht Veni-subsidies voor Utrechtse onderzoekers

Jonge onderzoekers krijgen beurs om onderzoek verder te ontwikkelen

Acht veelbelovende, jonge Utrechtse onderzoekers krijgen een Veni-subsidie van maximaal 280.000 euro van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen ze gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Er gaan vier Veni's naar de faculteit Geesteswetenschappen, twee naar de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, één naar Sociale Wetenschapppen en één naar het UMC Utrecht.  

Deze ronde maakt NWO alleen de veni-subsidies bekend van het domein Social Sciences en Humanities. De Veni-subsidies van de andere domeinen werden eerder bekend gemaakt. Lees dit nieuwsbericht voor de toekenningen van de andere domeinen. 

De toegekende Veni-projecten

De Ontbrekende Ondernemers? De diversiteit van vrouwelijk ondernemerschap in Europa, 1900-2020

Dr. Selin Dilli (Geesteswetenschappen)

Een spannend element van mijn project is dat de interdisciplinaire aanpak de basis biedt voor nieuwe instrumenten om vrouwelijk ondernemerschap vandaag de dag te stimuleren.

Vrouwelijk ondernemerschap is geen nieuw verschijnsel, maar toch weten we nog steeds weinig over de historische ontwikkeling ervan, laat staan over de geldigheid van hedendaagse theorieën om veranderingen in de tijd en tussen regio's te verklaren. Dilli's project brengt hier verandering in door benaderingen uit de sociale wetenschappen en geschiedenis te combineren om de verandering in verschillende vormen van vrouwelijk ondernemerschap in Europa sinds 1900 te verklaren. 

De tweedeling voorbij: Intersekse in de islamitische rechtstraditie

Dr. Mehrdad Alipour

Dit project vergelijkt het moderne fenomeen van intersekse met premoderne geslacht/gender-categorieën met betrekking tot intersekse personen in islamitische samenlevingen.

Dr. Mehrdad Alipour
Dr. Mehrdad Alipour
Geesteswetenschappen

Terwijl sjiitische moslim juristen al in de zestiende eeuw een derde gendercategorie introduceerden voor intersekse personen, hanteren hedendaagse Islamitische discoursen een binaire genderlogica. De juridisch-hermeneutische studie van Mehrdad Alipour bevraagt die binaire benadering en onderzoekt de weinig begrepen non-binaire genderopvattingen in sjiitische Islamitische wetgeving, die essentieel blijven  voor intersekse en transgender moslims tegenwoordig.

Didactische Intentie en Culturele Interventie: Hedendaags activistisch auteurschap in Duitsland en Groot-Brittannië 

Dr. Leila Essa (Geesteswetenschappen)

Mijn project positioneert auteurs als actieve onderzoeksdeelnemers in het verkennen van hedendaagse didactische strategieën - en de vertaalbaarheid van die strategieën over culturele contexten heen.

Het onderzoeksproject van Leila Essa analyseert hoe auteurs uit gemarginaliseerde gemeenschappen een breed publiek willen bereiken – en onderwijzen! – met literatuur, film en theater die bedoeld zijn om etno-nationalistische visies op Duitsland en Groot-Brittannië te ontwrichten. Het project heroverweegt de didactische kunst en betekenis van de intentie van de auteur in literatuur- en cultuurstudies. 

Poëzie in het tijdperk van globaal Engels  

dr. Mia You (Geesteswetenschappen)

Ik ben geïnteresseerd in manieren waarop de Engelse taal de vitaliteit van lokale culturen kan versterken. Om die manieren te vinden is poëzie misschien wel het best uitgeruste laboratorium van de taal.

Mia You onderzoekt hoe hedendaagse Engelstalige poëzie reageert op de verschuivende politieke, economische en esthetische dynamiek die de Engelse taal op wereldschaal hercontextualiseert en herdefinieert. Engels is de meest gebruikte taal ter wereld, maar er zijn inmiddels veel meer niet-moedertaalsprekers van het Engels dan moedertaalsprekers. Verschillende taalkundigen hebben daarom opgemerkt dat het zogenoemde "Global English" moet worden beschouwd als een breder wordende variëteit van "New Englishes". Met een combinatie van wetenschappelijk en artistiek onderzoek verkent Mia You hoe Engelstalige literatuur strategieën kan helpen ontwikkelen om in te grijpen in de wereldwijde dominantie van de taal, in plaats van deze alleen maar te versterken. 

Lees hier meer over de Veni-projecten van Geesteswetenschappen

De loonkloof overbruggen. Wat LHBT-stellen ons leren over gender ongelijkheid

Dr. Maaike van der Vleuten (Sociale Wetenschappen) 

Door dit project gaan we veel meer te weten komen over de oorzaken van genderongelijkheid en (on)gelijkheid in het werk en gezinsleven van LHBT-stellen. Daarbij maken we gebruik van registerdata uit vijf verschillende landen: dat is uniek.

Belangrijke levensgebeurtenissen, zoals trouwen, kinderen krijgen en scheiden vergroten de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze genderongelijkheid wordt vaak verklaard vanuit verschillen tussen de seksen, maar hoe zit dat bij koppels waarbij sekseverschillen er niet op voorhand zijn? Door het inkomensverloop van mannen- en vrouwenkoppels te vergelijken met die van heterokoppels, stelt Maaike van der Vleuten in haar onderzoek vast in hoeverre de loonkloof die ontstaat na belangrijke levensgebeurtenissen daadwerkelijk verklaard wordt door verschillen tussen seksen in een relatie. Van der Vleuten gaat hierbij gebruik maken van de grootste informatiebron over homoparen dusver, waardoor Van Vleuten veel te weten kan komen over het werk-en gezinsleven van homokoppels in verschillende landen.

Lees hier meer over het Veni-project van Van der Vleuten

Welkome hulp of het heft in eigen handen? Betere benutting van het potentieel van online burgerparticipatie in politiewerk  

Dr. Rianne Dekker (Bestuurs- en Organisatiewetenschap)

Politie en justitie worstelen met burgers die online meepuzzelen aan politieonderzoek. Vanuit bestuurskundig onderzoek weten we veel over hoe we zelforganisatie kunnen stimuleren, maar weinig over hoe we het waar nodig kunnen begrenzen

Zelforganisatie wordt in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat beschouwd als een gewenst fenomeen. Online burgerparticipatie in politiewerk laat echter nieuwe keerzijdes zien. Rianne Dekker onderzoekt hoe zelforganisatie onder invloed van sociale medialogica verandert, hoe overheidsorganisaties zelforganisatie in politiewerk vanuit democratisch perspectief beoordelen en hoe het ten goede kan komen aan politiewerk. 

Lees hier meer over het Veni-project van Dekker

Accurate begrotingsbeslissingen: Begrip en verbetering van besluitvorming in begrotingsprocessen  

Dr. Tom Overmans, (Bestuurs- en Organisatiewetenschap) 

Politici nemen soms onnavolgbare financiële besluiten. Deze subsidie maakt onderzoek mogelijk dat kijkt naar het bestedingsgedrag van individuele politici in plaats van collectieve dynamieken.

Tom Overmans bestudeert hoe het gebrek aan cognitieve accuraatheid onder politici en ambtenaren de allocatie van belastinggeld beïnvloedt. Dat belemmert de effectieve en legitieme aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zijn onderzoek brengt effecten van vooroordelen en ruis op individuele budgetallocatie in kaart. Overmans bestudeert hoe training, keuzearchitectuur en begrotingsrichtlijnen cognitieve misvattingen reduceren. 

Lees hier meer over het Veni-project van Overmans

Hersentechnologie voor kinderen met communicatieproblemen  

Dr. Mariana Pedroso Branco (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Jaarlijks worden honderden kinderen geboren met een ernstige lichamelijke beperking waardoor ze niet effectief kunnen communiceren. Wat als deze kinderen hun hersensignalen zouden kunnen gebruiken om te communiceren en participeren in de maatschappij? Een implanteerbare communicatie Brain-Computer Interface (cBCI) maakt het mogelijk om hersensignalen direct te vertalen in computercommando's, waardoor de gebruiker communicatiesoftware kan besturen. Hoewel dit al mogelijk is voor volwassen, is de ontwikkeling van geïmplanteerde cBCI's voor kinderen met een beperking grotendeels onderbelicht gebleven. Het Veni-project van Mariana Pedroso Branco zal de haalbaarheid evalueren van implanteerbare cBCI technologie om communicatie tot stand te brengen bij kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen.