Veni-subsidie voor onderzoek naar loonkloof en genderondelijkheid

Sociologe Maaike van der Vleuten heeft een Veni-subsidie verworven. Met deze NWO-subsidie van 280.000 euro kan ze de komende drie jaar haar eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. “Door dit onderzoeksproject gaan we veel meer te weten komen over de oorzaken van genderongelijkheid, en (on)gelijkheid in het werk en gezinsleven van LHBT-stellen.”

Van der Vleuten wil met haar onderzoek achterhalen wat LHBT-stellen ons kunnen leren over genderongelijkheid. “Belangrijke levensgebeurtenissen, zoals trouwen, kinderen krijgen en scheiden vergroten de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze genderongelijkheid wordt vaak verklaard vanuit verschillen tussen de seksen. Maar hoe zit dat bij koppels waarbij sekseverschillen er niet op voorhand zijn?”

Ik ga dit doen met de grootste, longitudinale, representatieve informatiebron over homoparen tot nu toe.

Maaike van der Vleuten

Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken

Door het inkomensverloop van mannen- en vrouwenkoppels te vergelijken met die van heterokoppels, wil Van der Vleuten vaststellen in hoeverre de loonkloof die ontstaat na belangrijke levensgebeurtenissen daadwerkelijk verklaard wordt door verschillen tussen seksen in een relatie. “Ik ga dit doen met de grootste, longitudinale, representatieve informatiebron over homoparen tot nu toe: registerdata uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken in de periode van 1990 tot 2021. Hierdoor leren we veel over het werk-en gezinsleven van homokoppels in verschillende landen.”

Inclusief

De sociologe wijst er tevens op dat het tijd is om ongelijkheidsvraagstukken over inkomen, en de verdeling van werk en gezin, meer inclusief te benaderen. “Gezinnen met twee mannen of twee vrouwen vormen een telkens groter wordende groep in de maatschappij. Met dit onderzoek komen we veel meer te weten over oorzaken van ongelijkheid in het werk en gezinsleven van LHBT-gezinnen.” Door inzicht te geven in waarom en wanneer mannen en vrouwen hun werk en gezinsleven anders inrichten, wil Van der Vleuten uiteindelijk bijdragen aan het verkleinen van de loonkloof.

Ik denk dat, op de dag dat ik het te horen kreeg, mijn hartslag niet onder de 150 is geweest.

“Euforisch”

Toen ze hoorde dat haar een Veni-beurs was toegekend was ze naar eigen zeggen ‘euforisch!’. “Ik was zo blij dat het harde werk beloond wordt, en dat ik dit belangrijke onderzoek mag gaan uitvoeren. Ik denk dat, op de dag dat ik het te horen kreeg, mijn hartslag niet onder de 150 is geweest.”

Stockholm en Utrecht

Van der Vleuten promoveerde aan de Universiteit Utrecht, werkte vervolgens aan de Radboud Universiteit en is momenteel verbonden aan Stockholm University. Het huidige onderzoekproject waarvoor ze de Veni heeft gekregen, gaat ze aan de Utrechtse afdeling Sociologie doen.

78 onderzoekers verwierven in deze ronde een  Veni-subsidie. Naast Van der Vleuten zijn zeven anderen werkzaam aan de Universiteit Utrecht.