20 februari 2020

Floris Cohen: "Het roer van de universiteit moet radicaal om"

Prof. dr. Floris Cohen (Cultuurgeschiedenis) spreekt in een interview met het universiteitsblad Folia over de toekomst van de universiteit. Eerder sprak hij al in de Trouw over zijn boek De ideale Universiteit (2011). 

Prof. dr. Floris Cohen
Prof. dr. Floris Cohen

"In mijn ideale universiteit staat er geen premie op het zo snel mogelijk door het curriculum heen jassen van zoveel mogelijk studenten uit eigen en andermans land", stelt Cohen. 

Ongebonden wetenschapsbeoefening.

"Wat in mijn opzet de omvang van een universiteit reguleert, is precies datgene waar het om behoort te gaan: de inhoudelijke aantrekkingskracht van haar onderwijs en in samenhang daarmee de aanzuigende werking daarop van het hoge peil van ongebonden wetenschapsbeoefening."