10 februari 2020

De ideale universiteit

Hoe ziet de ideale universiteit eruit? Prof. dr. Floris Cohen (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) praatte met Trouw over zijn visie, gebaseerd op jarenlange ervaring. Prof. dr. Lotte Jensen gaat in een artikel in De Volkskrant in op de ideeën van Cohen. 

Prof. dr. Floris Cohen
Prof. dr. Floris Cohen

Waardengemeenschap

Volgens Cohen moet de universiteit een waardengemeenschap zijn: "Het gedeelde besef dat we aan de universiteit ons in dienst stellen van een hoog doel dat unieke waarde heeft voor de mensheid, namelijk: greep krijgen op de werkelijkheid om ons heen en op de werkelijkheid in ons. Én de plicht dit door te geven aan jonge generaties". In de praktijk bestaat Cohen's ideale universiteit uit drie lagen: een academische (gericht op academische vorming), een universitaire (met wetenschappelijke vakopleidingen) en een hbo-laag (met beroepsopleidingen).

Rivaliteit

Cohen's waardengemeenschap is onder druk van het huidige financieringssysteem veranderd in een omgeving van rivaliteit tussen universiteiten en wetenschappers. "Mijn ideaal is niet te verenigen met het huidige financieringsstelsel. In dat stelsel zitten perverse prikkels omdat universiteiten en wetenschappers worden afgerekend op aantallen afgestudeerden, gepromoveerden, wetenschappelijke publicaties." Cohen stelt financiering vanuit collegegelden en toekenning van een eigen onderzoeksbudget voor, zodat zijn visie toch werkelijkheid kan worden en de wetenschap kan bloeien.