prof. dr. Floris Cohen
H.F.Cohen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-07-17 07:48:20


Leeropdracht
Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap
Benoemingsdatum 01-12-2006
Oratiedatum 19-10-2007
Profiel

Met de publicatie van How Modern Science Came Into the World. Four Civilizations,One 17th Century Breakthrough rondde ik eind 2010 een veertigjarige zoektocht af naar aard en oorzaken van de Wetenschappelijke Revolutie. Drie jaar eerder verscheen een verkorte versie voor een ruimer publiek onder de titel De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (uitgekomen bij Prometheus / Bert Bakker te Amsterdam). In september 2015 verschijnt hiervan bij Cambridge University Press de Engelse vertaling, getiteld The Rise of Modern Science Explained. A Comparative History.

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-07-17 07:48:20
Sleutelpublicaties

Cohen, H.F. (2010). Isaac Newton en het ware weten. (267 p.). Amsterdam: Bert Bakker.

Cohen, H.F. (2010). How Modern Science Came Into the World. Four Civilizations, One 17th Century Breakthrough. (824 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Cohen, H.F. (2009). The Rise of Modern Science as a Fundamental Pre-Condition for the Industrial Revolution. Global History (pp. 107-132) (26 p.). Wenen: StudienVerlag.

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2017). Enlarging the picture, enlarging the audience: response to my three critics. Metascience, 26, (pp. 373-380) (8 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. (2017). Hendrik Cohen (1879-1945) als vroeg historicus van de farmacie. In Esther van Gelder, Eric Jorink, Ilja Nieuwland, Marlise Rijks & Alice Spruit (Eds.), Dingen die ergens toe dienen - Verhalen over materiele cultuur van wetenschap (pp. 41-43) (3 p.). Uitgeverij Verloren.
  2016 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. (16-11-2016). Het knagende weten. (304 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, Floris (2015). From Philosophia Naturalis to Science, From Latin to the Vernacular. In Jan Bloemendal (Eds.), Bilingual Europe - Latin and Vernacular Cultures, Examples of Bilingualism and Multilingualism c. 1300-1800 (pp. 144-160) (16 p.). Leiden: Brill.
Cohen, H.F. (2015). The Vision Thing. Isis, 106 (2), (pp. 229-234) (5 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2014). The Natural Sciences and the Humanities in the Seventeenth Century: Not Separate Yet Unequal?. In Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (Eds.), The Making of the Humanities - Vol. 3: The Modern Humanities (pp. 43-52) (10 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2014 - Overige resultaten
H.F. Cohen (01-07-2014) Editor History of Science Society
  2013 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. (2013). Honderd jaar wetenschapsgeschiedenis in Nederland. Een persoonlijk getinte schets. Studium (Rotterdam, Netherlands), 6 (3/4), (pp. 187-196) (10 p.).
Cohen, H.F. (2013). Two New Conceptions of the Scientific Revolution Compared. Historically Speaking, 14 (2), (pp. 24-26) (3 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2012). ‘From West to East, from East to West? Early Science between Civilizations’. Early Science and Medicine, 17 (2012), (pp. 339-350) (12 p.).
Cohen, H.F. (2012). ‘La révolution scientifique, un concept repensé’. In V. Jullien & E. Nicolaidis (Eds.), Europe et sciences modernes. Histoire d’un engendrement mutuel (pp. 183-198) (16 p.). Pieterlen (Zwitserland): Peter Lang Verlag.
  2012 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. & van Helden, A. (2012). Voorwoord. Galileo Galilei (vertaler: Hans van den Berg), Dialoog over de twee voornaamste wereldsystem (pp. 7-27) (21 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
  2011 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. (2011). De dubbele horizon van de moderne natuurwetenschap. De Gids (1034), (pp. 940-951) (12 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2010). ‘Music As Science and As Art — The 16th/17th Century Destruction of Cosmic Harmony’. In R. Bod., J Maat & T. Weststeijn (Eds.), The Making of the Humanities. Vol. 1: Early Modern Europe. (pp. 59-71) (13 p.). Amsterdam: Amsterdam uniersity Press.
Cohen, H.F. (2010). How Modern Science Came Into the World. Four Civilizations, One 17th Century Breakthrough. (824 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Cohen, H.F. (2010). Isaac Newton en het ware weten. (267 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2009). Alexandre Koyré - Kritisch denkerslexicon. . (pp. 1-15) (15 p.). Amsterdam: Veenmagazines.
Cohen, H.F. (2009). Antwoord aan mijn critici. Studium (Rotterdam, Netherlands), 2 (3), (pp. 168-177) (10 p.).
Cohen, H.F. (2009). The Rise of Modern Science as a Fundamental Pre-Condition for the Industrial Revolution. Global History (pp. 107-132) (26 p.). Wenen: StudienVerlag.
  2009 - Overige resultaten
H.F. Cohen (14-04-2009) De opkomst van de moderne wetenschap
H.F. Cohen (16-12-2009) Destruction and Construction: The Role of Fire in Some Pivotal Episodes in the History of Western Science and Technology
H.F. Cohen (03-06-2009) Een nieuwe natuurwetenschap, een nieuwe techniek
H.F. Cohen (17-09-2009) From Philosophia Naturalis to Science, From Latin to the Vernacular
H.F. Cohen (08-10-2009) Methodological Aspects of Herschepping van de wereld
H.F. Cohen (11-11-2009) The Origins of Modern Science: Europe and The World
  2008 - Populariserende publicaties
Cohen, H.F. (2008). Wie las nou de oude Grieken. NRC Handelsblad, (pp. 7-7) (1 p.).
  2008 - Overige resultaten
H.F. Cohen (15-11-2008) Comments
H.F. Cohen (04-07-2008) No End of Fansying — 17th Century Searches For Ways and Means to Arrive at Valid Conclusions’
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Cohen, H.F. (2007). De herschepping van de wereld. De moderne natuurwetenschap verklaard. Amsterdam: Bert Bakker.
Cohen, H.F. (2007). Reconceptualizing the Scientific Revolution. European Review, 14 (4), (pp. 491-502) (12 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Cohen, H.F. (2007). Een exact leven - Christiaan Huygens was een kleurloos persoon, maar zijn werk heeft geniale trekken . Academische boekengids, 61, (pp. 8-9) (2 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Cohen, H.F. (2007). Een doorbraak in de polder. Studie over de rol van 17de-eeuws Nederland in de moderne natuur¬wetenschap. NRC Handelsblad, (pp. 34-34) (1 p.).
Cohen, H.F. (2007). Verrijzenis van een vlinder. NRC Handelsblad, 5-1-2007, (pp. 27-27) (1 p.).
  2007 - Overige resultaten
Cohen, H.F. (19-10-2007). Krasse taal in Utrechts aula. Christendom en Islambeschaving in hun verhouding tot het ontstaan van de moderne natuurwetenschap. (36 p.). Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, Universiteit Utrecht.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-17 07:48:20
Nevenfuncties

Editor, History of Science Society (currently located at the Isis office in Utrecht with the Descartes Centre)

Gegenereerd op 2018-07-17 07:48:20
Volledige naam
prof. dr. H.F. Cohen Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 0.60
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 2548
Gegenereerd op 2018-07-17 07:48:20
Laatst bijgewerkt op 30-05-2015