Mogelijke beroepen

Werken na de master

Na het afronden van een masterprogramma, kun je als jurist carrière maken bij een advocaten- of notariskantoor, een juridisch adviesbureau of als bedrijfsjurist. Je kunt ook kiezen voor een functie bij de overheid als rechter of als officier van justitie, als wetgevingsjurist of beleidsmedewerker bij een  ministerie of een andere overheidsdienst. Een klein deel van de in Utrecht afgestudeerden kiest voor een niet-juridisch beroep, bijvoorbeeld in het onderwijs of in het bedrijfsleven.

Mogelijke beroepen

Togaberoepen

Als je voor een togaberoep kiest, dan kun je advocaat, officier van justitie of rechter worden.

Togaberoep: Advocaat

Als advocaat help je cliënten bij het oplossen van hun juridische problemen. Deze kunnen uiteenlopen van echtscheidingen tot een conflict bij een arbeids- of huurcontract.

Bij civiele zaken probeer je als advocaat voor je cliënt de best mogelijke oplossing te vinden en probeer je zo goed mogelijk de belangen van de cliënt  te behartigen. In strafzaken gaat het vooral om het verdedigen van de positie van je cliënt. Je bent als advocaat bezig met je te verdiepen in het probleem van je cliënt en de bijbehorende wetten en overige regelgeving. Tevens heb je vaak intensief contact met je cliënten om hun problemen door te spreken en probeer je tot oplossingen te komen. Bij het behandelen van de problemen van je cliënt kom je als advocaat ook in aanraking met de rechtbank waarvoor je, zeker bij strafzaken,  moet verschijnen om je cliënt te verdedigen en zijn of haar belangen te behartigen.

Togaberoep: Officier van Justitie

Als Officier van Justitie vertegenwoordig je het Openbaar Ministerie. Dit is de instantie die in Nederland bepaalt welke verdachten voor de strafrechter komen. Je houdt je bezig met uiteenlopende taken. Je voert bijvoorbeeld gezag over het onderzoek van de politie en leidt dit onderzoek bij zware misdrijven. Ook treed je op als openbaar aanklager in strafrechtzaken en eis je in zulke rechtszaken een bepaalde straf. Je kunt ook dwangmiddelen toepassen zoals fouilleren of het vasthouden van een verdachte op het politiebureau. Als Officier van Justitie bepaal je of je een zaak aan de rechter wil voorleggen of niet en moet je er voor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. Je hebt dus een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: jij bepaalt of een verdachte moet worden vervolgd of niet.

Togaberoep: Rechter

Als rechter ben je vooral bezig met het afwegen van belangen. Je bekijkt aan de hand van de gegevens van een casus of probleem en de rechtsbronnen wat de best mogelijke oplossing voor het conflict is. Binnen het rechtssysteem zijn er verschillende soorten rechters, zoals bestuursrechter, strafrechter of kinderrechter. Je wordt rechter nadat je veel ervaring hebt opgedaan in de praktijk als advocaat of bij het Openbaar Ministerie. 

Bedrijfsjurist

Je zorgt ervoor dat binnen de onderneming juridische zaken goed verlopen. Je bent bezig met het oplossen van juridische problemen en vraagstukken die binnen de onderneming naar boven kunnen komen. Denk daarbij aan het opstellen en controleren van (inkoop)contracten, het beheren van de verzekeringen en bijvoorbeeld de juridische aspecten van de personeelszaken. Als bedrijfsjurist adviseer je de directie ook vaak over juridische kwesties en probeer je voor hen naar een oplossing te zoeken.

Notaris

Als je na je bachelor kiest voor de master notarieel recht kun je natuurlijk notaris worden. Je moet dan wel eerst als kandidaat-notaris een stage van zes jaar voltooien op een notariskantoor. Je krijgt vooral te maken met het ondertekenen van akten. Dit kan op het gebied van het sluiten van een huwelijk zijn, koopcontracten, testamenten of schenkingen. Maar ook ondernemers die bezig zijn met zoeken naar de beste bedrijfsvorm, bijvoorbeeld een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap kunnen hiervoor bij een Notaris terecht. Ook kan het zijn dat je mensen ondersteunt bij de afwikkeling van een echtscheiding.

Ook als je uiteindelijk geen notaris wil worden, kun je heel goed aan de slag als kandidaat-notaris bij een groot advocatenkantoor. Je houdt je dan bijvoorbeeld bezig met de juridische afwikkeling van grootschalige vastgoedprojecten of het soepel laten verlopen van een fusie of overname van een grote, beursgenoteerde onderneming. 

Beleidsmedewerker juridische zaken

Je signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, en adviseert over bestuurlijk-juridische zaken. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een specifiek beleidsonderdeel van een organisatie of instantie. De vakinhoud verschilt per functie en specialisatie, waardoor je kunt werken voor een verscheidenheid aan werkgevers, waaronder ministeries, gemeenten of particuliere organisaties. Al deze instanties hebben behoefte aan een duidelijke toekomstvisie, om vanuit deze visie verder te kunnen werken. Je helpt deze toekomstvisie te ontwikkelen en vast te stellen.

Jurist bij de Europese Commissie

De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie. De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Je formuleert als jurist  bij de Europese Commissie wetsvoorstellen op EU-beleidsterreinen, bijvoorbeeld op het gebied van economie, justitie en binnenlandse zaken, vervoer, industrie, sociaal beleid, landbouw, milieu of ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast controleer je of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten.

Jurist bij een NGO

Non-gouvernementele organisaties zijn organisaties die niet de overheid vertegenwoordigen. In de sfeer van de mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu zijn vele duizenden ngo's actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang, andere internationaal en zeer groot. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: UNICEF, Greenpeace en Artsen Zonder Grenzen. Je bent de deskundige die medewerkers informeert en adviseert op het vlak van juridische en politieke vraagstukken. Je signaleert en vertaalt relevante juridische ontwikkelingen in beleidsvoorstellen. Je bent de deskundige die medewerkers informeert en adviseert op het vlak van juridische en politieke vraagstukken. Je signaleert en vertaalt relevante juridische ontwikkelingen in beleidsvoorstellen.  

Beleidsmedewerker internationale betrekkingen

Als beleidsmedewerker stel jij een plan op die een organisatie of bedrijf een richtlijn geeft hoe om te gaan met internationale betrekkingen. Je blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen in de landen waar de organisatie relaties mee onderhoudt en geeft oplossingen voor eventuele problemen.

Research officer bij een internationaal onderzoeksinstituut

Je beoordeelt de relevantie van academische projecten, zorgt voor kennisoverdracht tussen samenwerkende universiteiten over de hele wereld en zoekt praktische toepassingsmogelijkheden voor kennis. Een voorbeeld van een onderzoeksinstituut is het ICS (The Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology).