Promoveren

De universiteit telt veel toponderzoekers die een inspirerende begeleider zijn voor promovendi.

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Naast de promotieplaatsen die de universiteit biedt, kunnen kandidaten met een afgeronde master- of doctoraal graad zelf een voorstel voor een promotieonderzoek indienen. Ieder jaar ronden ruim vijfhonderd Utrechtse promovendi hun onderzoek af.

Promoveren
Promovenda ontvangt een bul in de Senaatszaal van het Academiegebouw

Promotietraject

Tijdens het vierjarige promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift of in een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

De universiteit telt veel toponderzoekers die een inspirerende begeleider zijn voor deze promovendi.

Meer informatie over promoveren

Op de pagina Promoveren staat uitgebreide informatie over promoveren aan de Universiteit Utrecht.