Studieprogramma

Het eerste jaar 

Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste begrippen en beginselen van het recht. Je traint je in argumentatie en uitings- en schrijfvaardigheid, zoals het opbouwen van een juridisch betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op de belangrijke rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht die ingaan op de belangrijke vragen die ’onder’ het recht liggen, zoals de vraag naar rechtvaardigheid.

Het tweede en derde jaar

Als je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond, ben je klaar met het basisprogramma. Je hebt dan genoeg voorkennis om te bepalen in welke rechtsgebieden je je verder wilt verdiepen en hoe je de studie verder wilt invullen. De studieadviseurs organiseren een aantal bijeenkomsten om jou te vertellen over de keuzes die je kunt maken. In het tweede jaar kun je een van de drie trajecten kiezen. 

Trajecten

Je kunt kiezen uit: het Toga-traject, het Notarieel traject of het Multidisciplinair traject. Met de keuze voor een bepaald traject leg je de basis voor je master. Als je kiest voor het Toga-traject dan leg je een stevige basis voor een traditioneel juridisch beroep als advocaat, rechter of officier van justitie. Kies je voor het Notarieel traject dan krijg je, na afronding van dit traject, toegang tot de notariële master. Kies je voor het Multidisciplinair traject dan heb je een nog grotere vrijheid hoe je de studie verder wilt invullen. Wil je de drie trajecten vergelijken? Dan kan je kijken in dit schema met alle trajecten

Vakken 1e jaar
Blok 1
Grondslagen van recht
Met de zoektocht naar de rechtsfilosofische en rechtstheoretische bouwstenen van het recht, sta je stil bij de vraag hoe het recht in staat is oplossingen te bieden voor de problemen van morgen. We ontdekken dat het recht méér is dan het toepassen van regels en dat het een kritische houding vereist om rechtvaardige oplossingen te creëren voor juridische dilemma’s.
Inleiding Staats- en bestuursrecht
Wat doet de regering, een minister of een burgemeester precies? En wie controleert hen op de stevige juridische middelen die zij hebben als ze ingrijpen in het leven van burgers? Hoe werkt het wetgevingsproces en wat is de invloed van het populisme op de democratische rechtsstaat? Kan het anders, moet het wellicht anders? Deze vragen raken de kern van het inleidende vak Staats- en bestuursrecht.
Blok 2
Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht
In dit vak maak je niet alleen kennis met het contractenrecht, maar leer je ook van alles over de onrechtmatige daad en het daaruit voortvloeiende recht op schadevergoeding.
Inleiding Strafrecht
Je volgt het verloop van een strafproces, vanaf de opsporing tot aan de uitspraak van de strafrechter. Ook analyseer je verschillende strafbare feiten. Wanneer is er sprake van opzet en wanneer ‘slechts’ van schuld? Daarvoor bekijk je arresten van de Hoge Raad. Je gaat zelf ook naar de rechtbank om te observeren hoe een strafrechter een zaak behandelt.
Blok 3
Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht
Stel je hebt een huis gekocht, maar de notaris is vergeten de eigendomsoverdracht in het register aan te tekenen. Is het dan wel of niet jouw huis? En wat is eigenlijk een hypotheek of een pandrecht? Deze en tal van andere vragen komen in dit vak aan de orde.
Public International Law
In dit vak verwerf je kennis van de belangrijkste algemene leerstukken van het internationaal recht, zoals de aard en structuur van het internationaal recht, de afbakening van staatsgezag, rechtsmacht, immuniteit en internationaal strafrecht, staatsaansprakelijkheid, vrede en veiligheid en de rol van de Verenigde Naties en economisch recht.
Blok 4
Inleiding Europees recht
De Europese Unie pakt problemen aan die landsgrenzen overstijgen, zoals de financiële crisis en concurrentievervalsing. Maar hoe ver reiken haar bevoegdheden? En welke invloed heeft de EU op het Nederland en de Nederlanders van vandaag en morgen? Daarover leer je meer in dit vak.
Perspectieven op recht
In dit vak staat de rechter centraal en gaan wij na hoe een rechter eigenlijk tot zijn of haar oordeel komt en leren we dat dit méér is dan de simpele toepassing van een regel. Het vak stelt je in staat een eigen positie in te nemen over hoe over recht kan worden nagedacht.
Vakken 2e jaar
Togatraject
In het Togatraject volg je deze vakken in het eerste semester van je tweede jaar: Verbintenissenrecht, Materieel en formeel strafrecht, Goederenrecht en Bestuursrecht. In het tweede semester volg je deze vakken: Vennootschappen en rechtspersonen, Constitutioneel recht, Strafprocesrecht en Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.
Notarieel traject
In het Notarieel traject volg je deze vakken in het eerste semester van je tweede jaar: Verbintenissenrecht, Materieel en formeel strafrecht, Goederenrecht en Bestuursrecht. In het tweede semester volg je deze vakken: Vennootschappen en rechtspersonen, Notaris, recht en samenleving, Strafprocesrecht en Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.
Multidisciplinair traject
In het Multidisciplinair traject volg je deze vakken in het eerste semester van je tweede jaar: Verbintenissenrecht, Materieel en formeel strafrecht, Goederenrecht en Bestuursrecht. Je kan ook kiezen voor niet-juridische keuzevakken in het eerste halfjaar. In het tweede semester van je tweede jaar volg je deze vakken: Vennootschappen en rechtspersonen, Constitutioneel recht, Strafprocesrecht en Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Ook in het tweede halfjaar kan je kiezen voor niet-juridische keuzevakken.
Vakken 3e jaar
Togatraject
Je kan binnen het Togatraject kiezen uit drie verschillende indelingen voor het derde jaar: keuzeruimte in semester 1, keuzeruimte in semester 2 of vrije keuzeruimte in elke periode van jaar 3. De vier vakken die je in ieder geval volgt in het derde jaar zijn: European Law, Algemene rechtsleer, een keuzevak uit het aanbod van Privaatrecht in perspectief en het afstudeerwerk.
Notarieel traject
In het derde jaar van het Notarieel traject volg je deze vakken: Registergoederenrecht, European Law, Personen- en familierecht, Bedrijfseconomie, Relatievermogensrecht, Belastingrecht, Privaatrecht in perspectief: Insolventierecht en het Afstudeerwerk.
Multidisciplinair traject
In het derde jaar van het Multidisciplinair traject volg je in het eerste semester vier niet-juridische keuzevakken. In het tweede semester volg je 2 niet-juridische vakken of kies je voor European Law en Privaatrecht in perspectief: keuze uit Insolventierecht of Strafrecht en privaatrecht. De andere twee vakken zijn: Algemene rechtsleer en het Afstudeerwerk.

Jaarrooster en studielast

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In de jaarkalender kan je zien wanneer de vier blokken beginnen. 

Werkvormen

Aan een universiteit gaat het er anders aan toe dan op de middelbare school. Je zit bijvoorbeeld niet in een klas, maar in een werkgroep. Het gemiddelde aantal contacturen (hoorcolleges, werkgroepen) is 12 tot 18 uur per week. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je ongeveer 30 tot 40 uur per week bezig met je studie.
Er zijn verschillende onderwijsvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof bespreekt voor een groep studenten, grote lijnen aangeeft, vragen voorlegt en actualiteiten bespreekt. Ook zijn er werkgroepen waarin je onder begeleiding van een docent oefent met een bepaald onderwerp. Deze werkgroepen bestaan uit zo’n 25 studenten waarin je actief met de stof aan de slag gaat. Behalve de traditionele onderwijsvormen maken we ook gebruik van kennisclips en bijeenkomsten via de computer.
Studeren vraagt een andere aanpak dan leren. Het vereist zelfstudie en discipline. Omdat je zoveel vrijheid hebt moet je prioriteiten kunnen stellen. In Utrecht werken we met deeltoetsen. Per vak toetsen we op een aantal momenten je kennis en/of vaardigheden. Het totaal van deze deeltoetsen vormt je eindcijfer. Je krijgt dus volop de kans om naar een goed eindresultaat toe te werken.

Stage

Stage is geen verplicht onderdeel van het bachelorprogramma. Je kunt natuurlijk wel altijd zelf een stage regelen. We hebben een uitgebreide website over stages waarin allerlei tips en vacatures staan. Een stage kun je wel inbrengen als extra.

Begeleiding 

In Utrecht kun je rekenen op duidelijke begeleiding. Daarvoor zorgt in de eerste plaats je tutor, een docent bij wie je terecht kunt voor vragen en individuele gesprekken. Tijdens de introductie maakt je tutor je wegwijs. In de eerste periode heb je iedere week bijeenkomsten met je student-mentor. Die maakt je wegwijs binnen de universiteit, helpt je bij het ontwikkelen van een goede studiemethode en oefent ook juridische vaardigheden met je. Als je ondersteuning wilt bij het kiezen voor een traject en voor keuzevakken kun je naar de trajectkeuzebijeenkomsten. Voor individueel advies kun je altijd terecht bij de medewerkers van Studentzaken.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 EC (studiepunten) van de bachelor Rechtsgeleerdheid behaald hebben om door te mogen gaan met de studie.