Studieprogramma

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid duurt drie jaar. De eerste twee jaar bestaan uit een algemeen programma waarin je de belangrijkste rechtsgebieden en de beginselen van het recht bestudeert. Na het tweede jaar kun je zelf accenten gaan leggen in je studie door het invullen van je keuzeruimte. Je kunt bijvoorbeeld vakken volgen bij een andere bacheloropleiding, een minor doen, in het buitenland studeren, of stage lopen. Dit geeft je de mogelijkheid om gaandeweg te ontdekken waar je talenten en interesses liggen, ook buiten het recht. Je kunt er halverwege het tweede jaar ook voor kiezen om het notarieel programma te volgen. Dit bestaat in het derde jaar uit een vast vakkenpakket.

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

Hieronder vind je in het studieprogramma van Rechtsgeleerdheid.

Werkvormen

Tijdens je opleiding volg je hoorcolleges, werkgroepen en seminars. In een hoorcollege bespreekt de docent de stof voor een grote groep studenten. In een werkgroep of seminar op locatie ga je met circa 25 medestudenten actief en intensief aan de slag met de stof. Je bereidt opdrachten voor, zoals een debat- of presentatieopdracht, of je lost een juridische casus op die vervolgens wordt besproken. Het gemiddelde aantal contacturen is 12 uur per week in het eerste jaar. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook veel tijd aan zelfstudie besteden. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten, ben je fulltime bezig met je studie.

Juridische, academische en professionele vaardigheden

Tijdens je studie ontwikkel je vaardigheden die nuttig zijn voor toekomstige beroepen. Je traint je argumentatievaardigheid en uitings- en schrijfvaardigheid, zoals het opbouwen, het schrijven en presenteren van een juridisch betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. En je leert ook samenwerken, plannen en reflecteren op jouw rol als toekomstig jurist. 

Toetsen en tentamens

Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Gedurende een vak maak je, ter beoordeling van je kennis en vaardigheden, meerdere toetsen. Vaak is dat een schrijf- of presentatieopdracht tijdens de cursus en een tentamen direct na afloop van de cursus. Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie. 

Studiebegeleiding 

Bij Rechtsgeleerdheid kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding van tutoren en studieadviseurs. Zij bieden ondersteuning bij studie-gerelateerde zaken, maar ook bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben. In het eerste semester zie je ook iedere week je student-mentor. Die maakt je wegwijs binnen de universiteit, helpt je bij het ontwikkelen van een goede studiemethode en oefent juridische vaardigheden met je.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 (van de in totaal 60 te behalen studiepunten) behaald hebben om door te mogen gaan met je studie. Dat betekent dat je tenminste zes van de acht eerstejaarsvakken succesvol hebt afgesloten.

 

Het onderwijsgebouw aan Janskerkhof.