The Medieval Chronicle 15: Essays in Honour of Erik Kooper

Erik Kooper, Martine Meuwese e.a.

Omslag 'The Medieval Chronicle 15: Essays in Honour of Erik Kooper'

Recent verscheen een Festschrift van de door Brill uitgegeven reeks The Medieval Chronicle, met essays opgedragen aan Erik Kooper. Voor zijn pensioen was Kooper, gespecialiseerd in de middeleeuwse letterkunde, aan de Universiteit Utrecht verbonden als docent aan de opleiding Engels.

Middeleeuwse kronieken

De studie van middeleeuwse kronieken is stevig verankerd in een heel scala aan disciplines binnen de Medieval Studies: literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, linguïstiek, boekgeschiedenis, digitale geesteswetenschappen, enzovoorts. Elk artikel in deze aan Erik Kooper gewijde bundel presenteert een casestudy, waarin de bijzonderheden van het gekozen materiaal worden afgewogen tegen meer algemene conclusies over hun betekenis.

Dr. Erik Kooper
Dr. Erik Kooper

Het resultaat is een bloemlezing van verschillende benaderingen in de Medieval Chronicle Studies, met een rijk overzicht van de geografische, linguïstische, chronologische en methodologische diversiteit zoals dat, niet in de laatste plaats dankzij Eriks inzet, is ontstaan.

Naast docent-onderzoeker Martine Meuwese (Universiteit Utrecht) hebben bijgedragen: Marie Bláhová, Cristian Bratu, Beth Bryan, Godfried Croenen, Peter Damian-Grint, Kelly DeVries, Isabel Barros Dias, Graeme Dunphy, Márta Font, Chris Given-Wilson, Ryszard Grzesik, Isabelle Guyot-Bachy, Letty Ten Harkel, Michael Hicks, David Hook, Sjoerd Levelt, Julia Marvin, Charles Melville, Firuza Abdullaeva, Sarah Peverley, Jaclyn Rajsic, Lisa Ruch, Françoise Le Saux, Carol Sweetenham, Grischa Vercamer, Alison Williams Lewin en Jürgen Wolf.