Conceptualizing, Designing, Implementing, and Evaluating Writing Interventions

Renske Bouwer e.a.

Conceptualizing, Designing, Implementing, and Evaluating Writing Interventions werpt een frisse blik op de uitdaging van het opzetten van educatieve schrijfinterventiestudies in authentieke klascontext. Het boek is geredigeerd door Renske Bouwer (Universiteit Utrecht), Fien De Smedt (Universiteit Gent), Teresa Limpo (Universiteit van Porto) en Steve Graham (Arizona State University). 

Innovatieve benaderingen in onderzoek naar schrijfinterventies

In vier secties biedt het boek innovatieve benaderingen voor het conceptualiseren, ontwerpen, implementeren en evalueren van onderzoek naar schrijfinterventies. Actuele thema's in het veld, zoals de professionele ontwikkeling van docenten, het opschalen van schrijfinterventies, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en onderzoek, differentiatie en implementatiegetrouwheid komen aan bod. Het boek laat een grote verscheidenheid aan schrijfinterventies over de hele wereld zien om de voorgestelde benaderingen te illustreren. Deze voorbeelden variëren van studies met één leerling tot grootschalige interventiestudies met verschillende klassen en scholen.

Meer informatie
Lees meer over dit boek