Levenslopen van jongeren in een complexe wereld

Het YES!-onderzoek

De Nederlandse samenleving verandert ingrijpend, en dat geldt dus ook voor jongeren. Toenemende secularisering, groeiende etnische diversiteit, de opmars van digitale media, globalisering en individualisering zorgen ervoor dat jongeren in andere omstandigheden opgroeien dan hun ouders. Wat betekenen deze sociale processen voor de levenslopen van jongeren? Dat onderzoekt Universiteit Utrecht samen met andere (Europese) onderzoeksinstellingen in de Youth in Europe Study (YES!).

YES! is een groot sociologisch onderzoek naar jongeren in Nederland, Duitsland, Zweden en Engeland. Het YES!-onderzoek bevraagt meer dan 20.000 jongeren over hun:

  • religie en identiteit
  • normen en waarden
  • prosociale houdingen
  • criminele activiteiten
  • sociale contacten
  • (online) netwerken
  • schoolloopbanen
  • overstap naar de arbeidsmarkt

Door jongeren over een langere periode jaarlijks te ondervragen, kunnen we hun levenslopen in kaart brengen, beschrijven en verklaren.

Nederlandse autochtone jongeren zijn steeds minder kerkelijk, terwijl hun allochtone leeftijdsgenoten vaak religieus zijn. Welke spanning veroorzaakt dit en hoe gaan we daarmee om?

Religie

Eén project kijkt specifiek naar de betekenis van religie voor jongeren. In een samenleving die steeds verder seculariseert, hebben veel ‘autochtone’ jongeren steeds minder met religie. Aan de andere kant zijn er veel jongeren van niet-Nederlandse afkomst die opgroeien met religieuze waarden en praktijken. Hoe gaan deze migrantenkinderen om met deze spanning tussen de verschillende rol die religie speelt, thuis en in de samenleving? En hoe gaan de (overwegend seculiere) autochtone jongeren om met allochtonen en ‘vreemde’ religieuze waarden en praktijken? Samen met dagblad Trouw worden in het kader van dit project artikelen gepubliceerd voor een breed publiek, en congressen georganiseerd.

Een andere deelstudie gaat specifiek in op de betekenis van sociale media voor jongeren.

Betrokken onderzoekers