Social networks, solidarity and inequality

Sociale netwerken, solidariteit en ongelijkheid

In dit onderzoeksprogramma onderzoeken we:

  • hoe sociale en institutionele contexten gedrag beïnvloeden
  • hoe de context wordt gevormd door effecten van individueel gedrag
Met langlopend onderzoek krijgen we meer zicht op de integratie van immigranten en hun kinderen in Westerse landen.

Onderzoekslijnen

1. Samenwerking in sociale en economische relaties (Cooperation in social and economic relations)
Deze onderzoekslijn beschouwt het kernprobleem van de sociale orde door mechanismen te bestuderen die vertrouwen, samenwerking en afstemming mogelijk maken. Hoe beïnvloedt sociale inbedding menselijk gedrag?

Leider: prof. dr. ir. Vincent Buskens

2. Familie en werk (Families and employment)
Deze onderzoekslijn richt zich op:

  1. de vorming, de organisatie en het uiteenvallen van gezinnen
  2. de vorming en organisatie van arbeidsrelaties
  3. het samenspel tussen familie en werk

Leider: prof. dr. ir. Tanja van der Lippe

3. Immigratie (Immigration)
We onderzoeken de integratie van immigranten en hun kinderen in westerse samenlevingen. De focus daarbij ligt op:

  1. structurele integratie (bijv. op de arbeidsmarkt)
  2. sociaal-culturele integratie (bijv. gemengde liefdesrelaties, tweedetaalverwerving)

Leider: prof. dr. Frank van Tubergen

4. Sociale gelaagdheid en ongelijkheid (Social stratification and inequality)
Deze onderzoekslijn in kwantitatieve historische sociologie bevindt zich op het snijvlak van sociologie en sociale geschiedenis. We onderzoeken verschillen in openheid van verschillende samenlevingen, en of er een beweging is richting meer sociale mobiliteit.

Leiders: prof. dr. Marco van Leeuwen en prof. dr. Ineke Maas

5. Computational sociology

Leider: Prof. dr. Arnout van de Rijt

Excellente beoordelingen in externe evaluaties

Dit programma is het eerste in Nederland dat beschikt over een eigen lab dat is gespecialiseerd in sociologische experimenten. We leveren een bijdrage aan maatschappelijke debatten, sociale interventies en beleid. De afgelopen jaren heeft ons onderzoek voortdurend excellente beoordelingen gekregen in verschillende externe gezaghebbende evaluaties.

Programmaleiding