Prof. dr. F. (Frits) Beukers

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht

Prof. dr. F. (Frits) Beukers

Emeritus
Mathematisch Instituut
f.beukers@uu.nl

Mijn wetenschappelijke werk speelt zich op het gebied van de

  • Getaltheorie: dit is de tak van wiskunde die zich bezighoudt met de gehele getallen en alles wat daarachter zit. Recent zijn er veel ontwikkelingen geweest die ook de kranten hebben gehaald, zoals het priemgetaltweeling vermoeden, het zwakke Goldbachvermoeden en een polynomiale primaliteitstest. Het is een klassiek vak, beginnend bij Euclides, en een tak van de zuivere wiskunde. Sinds een jaar of 25 zijn er ook cruciale toepassingen gekomen in de public key cryptorafie. Deze vormt de basis voor de beveiliging van onze digitale communicatie. Mijn eigen onderzoek vindt plaats op het gebied van diophantische vergelijkingen (vergelijkingen in gehele getallen) en diophantische approximatie (irrationaliteit, transcendentie).
  • Hypergeometrische functies: Dit zijn klassieke functies die een directe generalisatie zijn van de klassieke sinus, cosinus, logaritme, etc. Ze werden rond 1800 geintroduceerd en komen overal in de wiskunde voor. Deze functie blijken ook verbindingen te hebben met de getaltheorie en de algebraische meetkunde. Mijn huidige onderzoek speelt zich af op het gebied van de A-hypergeometrische functies, dat zijn generaltisatie sin meer variabelen die een enorm rijke structuur blijken te bezitten.

Met betrekking tot beide onderwerpen ontvang ik veel uitnodigingen voor internationale congressen en symposia.

Verder ben ik zeer geinteresseerd in het wel en wee van het wiskunde-onderwijs in Nederland. Vanuit die belangstelling heb ik aan diverse landelijke commissies deelgenomen, bijvoorbeeld de vernieuwingscommissie Wiskunde CTWO. Daarnaast geef ik geregeld voordrachten voor een publiek van middelbare schoolleraren.

Leeropdracht
Algebra