Warmte-koude opslag (WKO)

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zij streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Door het verminderen van het eigen energieverbruik, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening kan de universiteit de energiedoelstellingen binnen de duurzaamheidsambitie halen.

Aanleg WKO centrumgebied

In het centrumgebied is een deel van het WKO-systeem aangelegd. Alle updates en achtergrondinformatie over het project vind je op deze pagina.

Bekijk projectpagina

In dit kader legt de universiteit in het Utrecht Science Park (USP) warmte- en koudeopslaginstallaties (WKO) aan. Met de recente aanleg van een WKO-installatie in het centrumgebied van de campus in 2020 en in de toekomst nog een bij de faculteit Diergeneeskunde zet de universiteit in het Utrecht Science Park steeds grotere stappen op weg naar een CO2-neutrale universiteit.  

Deze animatie laat zien hoe het warmte-koudeopslagsysteem werkt.

WKO in het Utrecht Science Park

In het noordwestcluster van het USP en bij de faculteit Diergeneeskunde in het zuidoosten van de campus zijn een paar jaar geleden WKO-installaties gerealiseerd. Meerdere gebouwen in het noordwesten van de campus zijn destijds aangesloten op de WKO-installatie. Stichting Incubator is aangesloten op de WKO-installatie bij de faculteit Diergeneeskunde. De nieuwe gebouwen van de faculteit zullen zodra gereed op een nog te realiseren WKO-installatie worden aangesloten.

In het centrumgebied van het USP is in 2020 een nieuwe WKO-installatie in gebruik genomen. Het David de Wiedgebouw is het eerste gebouw dat is aangesloten op deze installatie. Het gebouw haalt 80-90% van het energieverbruik uit de WKO. De energie-uitwisseling van het hele noordwestcluster is gelijk aan de aansluiting van het David De Wiedgebouw in het centrumgebied. Met de aansluiting van het David De Wiedgebouw is in een klap de verbruikscapaciteit verdubbeld.  

WKO-installatie

Toekomstige WKO-aansluitingen

Alle panden tussen de Heidelberglaan en de Leuvenlaan die grenzen aan de WKO-installatie in het centrumgebied kunnen straks worden gekoppeld. Eind 2021 wordt een begin gemaakt met de aanleg van aansluitmogelijkheden op deze installatie. De gebouwen die worden aangesloten zijn energiegrootverbruikers, dus daar wordt veel winst behaald.

Het Marinus Ruppertgebouw, het Educatorium en het Nicolaas Bloembergengebouw worden verbonden en ook starten de voorbereidingen voor het aansluiten van het te herontwikkelen Willem C. van Unnikgebouw, de Universiteitsbibliotheek en het Hugo R. Kruytgebouw. 

Bij de faculteit Diergeneeskunde wordt in de toekomst een vierde WKO-installatie aangelegd zodat de gebouwen in dat gebied ook kunnen worden toegevoegd.


WKO werkzaamheden
Werkzaamheden WKO. Fotograaf: Dick Boetekees.

Vragen over WKO?

Voor vragen over WKO kun je je richten tot Teun Lam (noordwestcluster en centrumgebied) of Gert-Jan Streefkerk: j.g.t.streefkerk@uu.nl (gebied faculteit Diergeneeskunde).