Aanleg warmte- en koudeopslag centrumgebied

De Universiteit Utrecht koppelt steeds meer van haar gebouwen aan op een warmte- en koudeopslaginstallatie (WKO). Dat is een installatie die de aangesloten gebouwen koelt en verwarmt en daarbij het grondwater gebruikt om de vrijkomende warmte of koude op te slaan. Zo wordt koud grondwater gebruikt om een gebouw te koelen. Dat warmt daardoor op en die warmte wordt in de winter weer gebruikt om een gebouw op te verwarmen. 

Aanleg WKO bij het Ruppertgebouw

De WKO-installatie verwezenlijkt, in combinatie met een warmtepomp, naar verwachting 80-90% van de warmte- en koudelevering. Voor de piekvraag blijven de heetwateraansluiting en warmtepompen beschikbaar. Er zijn al meerdere gebouwen aangesloten op WKO-installaties en er zijn er nog meer in voorbereiding. Door steeds meer gebouwen te koppelen aan dit ondergrondse netwerk zet de universiteit grote stappen op weg naar een CO2-neutrale universiteit in 2030, omdat er minder met aardgas verwarmd hoeft te worden. 

Graafwerkzaamheden tussen Leuvenplein en Genèvelaan

De UU is het bestaande netwerk van leidingen voor de WKO in het centrumgebied van het Utrecht Science Park aan het uitbreiden. In 2022 worden de leidingen voor het Ruppertgebouw, het Educatorium, het Van Unnikgebouw aangelegd. Het Nicolaas Bloembergengebouw wordt op dit netwerk aangesloten.

De werkzaamheden starten op het Leuvenplein bij de ingang van het Ruppertgebouw en lopen vanaf daar achter het Educatorium langs richting de Genèvelaan. Daar steekt de aannemer het water over om bij het Bloembergengebouw aan te komen. De aannemer graaft steeds een deel van een diepe sleuf. In de sleuf worden leidingen gelegd. Daarna storten ze hem weer dicht. Dit zijn stukken van ongeveer vijfenzeventig meter. Het graafwerk kan geluidsoverlast geven.

Aanleg WKO bij het Ruppertgebouw

Ambities

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zij streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Door het verminderen van het eigen energieverbruik, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening kan de universiteit de energiedoelstellingen binnen de duurzaamheidsambitie halen

Planning  

  • De aanleg van de WKO voor het Nicolaas Bloembergengebouw is in 2022 gereed.
  • In 2023 zullen zowel het Ruppertgebouw als het Educatorium hierop worden aangesloten. Dit zijn energiegrootverbruikers, dus daar wordt veel winst behaald. Naast deze gebouwen starten de voorbereidingen voor het aansluiten van het nog te herontwikkelen Willem C. van Unnikgebouw en het Hugo R. Kruytgebouw.
  • Bij de faculteit Diergeneeskunde wordt in 2023 een WKO-installatie aangelegd zodat de gebouwen in dat gebied ook worden aangesloten op deze duurzame energiebron.

Meer weten over de WKO-installatie?

Lees hier verder over het huidige WKO-systeem een de plannen van toekomstige WKO-installaties.

Lees verder