Dr. E.T. (Edwin) Pos

Universitair hoofddocent
Botanische Tuinen
Ecology and Biodiversity
030 253 6837
e.t.pos@uu.nl

"Hoe is biodiversiteit georganiseerd?"

   "Waar komt biodiversiteit vandaan?"

        "Hoe kunnen we biodiversiteit behouden?"

 

Onderzoek

Na meer dan 150 jaar ecologisch onderzoek staan we nog steeds voor uitdagingen om te begrijpen hoe ecosystemen functioneren, laat staan hoe we toekomstige veranderingen in het licht van klimaatverandering kunnen voorspellen. Een deel van deze uitdagingen komt voort uit de schaal waarop we deze dynamiek moeten begrijpen, maar ook uit de enorme complexiteit van deze systemen. Er is veel complexiteit in de natuurlijke wereld en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er in veel gevallen wiskundige regels zijn die tot een dergelijke complexiteit kunnen leiden. Ik streef ernaar om theoretische en empirische benaderingen te ontwikkelen om de dynamiek van ecosystemen te kwantificeren en erachter te komen wat deze regels zijn, om erachter te komen welke processen een belangrijke rol spelen bij het structureren van gemeenschappen, zowel in ruimte als in tijd. Door benaderingen uit meerdere disciplines te combineren, zoals algemene ecologie en evolutie, informatietheorie, natuurkunde en wiskunde, probeer ik de ecologische toolbox uit te breiden naar ons vermogen om deze patronen kwantitatief te bestuderen. Specifiek probeer ik de verbinding tussen het gebied van informatietheorie (maximale entropie), chaostheorie en empirische evolutionaire ecologie verder te ontwikkelen om signalen van kwantitatieve selectie en op waarschijnlijkheid gebaseerde processen te ontwarren bij het vormen van ecologische gemeenschappen op zowel korte als lange tijdschalen. Daarnaast is mijn werk gericht op het begrijpen van patronen in de verspreiding van soorten met behulp van verschillende principes uit de wiskunde en natuurkunde, en deze disciplines te integreren in nauwkeurige voorspellingen van diversiteit en verspreiding.

 

Onderwijs

Naast onderzoek ben ik betrokken bij veel academische cursussen. Mijn onderwijs is voornamelijk gericht op de evolutie en ecologie van studenten, variërend van grootschalige eerstejaarslessen met meer dan 400 studenten tot klassen van slechts 20-25 studenten met veel praktisch (veld) werk. Mijn onderwijs bestaat uit een breed spectrum aan vaardigheden en ervaringen, variërend van klassieke (maar interactieve) hoorcolleges, praktische en theoretische opdrachten tot echt veldwerk en experimentele settings voor de kleinere klassen. Ik probeer meerdere tools te gebruiken in mijn lesgeven, zowel klassiek als digitaal, om niet alleen efficiënt lesgeven mogelijk te maken, maar ook onderwijs om de nieuwsgierigheid van studenten te motiveren en te stimuleren en deze tools te ontwikkelen waar ze nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast ben ik spoorcoördinator van het studietraject Evolutie en Biodiversiteit en voorzitter van de onderwijsadviesraad van de afdeling Biologie.

 

Internationale samenwerking

Internationaal ben ik betrokken bij twee grootschalige datanetwerken: het Amazonian Tree Diversity Network, een verzameling van meer dan 2100 hectare bosinventarisatiepercelen en het Nutrient Network, een wereldwijd samenwerkingsnetwerk van meer dan 100 graslandlocaties met experimentele behandelingen, waardoor antropogene invloeden op de samenstelling, productiviteit en functionaliteit van de gemeenschap.

 

Sleutelwoorden

(theoretische) evolutionaire ecologie, biodiversiteit, gemeenschapsecologie, maximale entropie, chaostheorie, Amazone, grootschalige data-analyse, complexe statistiek, R-taal, modellering