Prof. dr. Merel Soons

Hoogleraar
Land Use and Biodiversity
m.b.soons@uu.nl

“De natuur de ruimte geven, kan ons helpen om de ecosystemen te beschermen en te herstellen die we nodig hebben voor het voedsel dat we eten, het water dat we drinken of de lucht die we inademen.”


Onderzoeksfocus: ecologie, biodiversiteit en natuurbescherming


Merel Soons is hoogleraar Plantenverspreidingsecologie & natuurbescherming aan de Universiteit Utrecht en vice-voorzitter van Future Food Utrecht. Tevens is zij lid van de Programmaraad van het Programma Duurzaamheid van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gericht op de ruimtelijke aspecten van ecologie: beweging en verspreiding van planten en dieren, verbinding tussen versnipperde leefgebieden en kolonisatie van nieuwe natuur. Ze bestudeert de interacties tussen ruimtelijke processen en de grote algemene veranderingen die nu plaatsvinden (klimaatverandering, versnippering van de natuur, landgebruiksveranderingen). Daarbij kijkt ze vooral naar de effecten op biodiversiteit.

Merel onderzoekt ruimtelijke processen op de schaal van organisme/individu tot ecosysteem en landschap. Hiervoor combineert ze veldonderzoek met experimenten en simulatiemodellen. In haar onderzoekslijnen combineert ze de ontwikkeling van algemene ecologische theorie met toepassing van deze kennis in de praktijk van natuurbeheer en natuurherstel. Een groot deel van haar onderzoek richt zich op natte natuur - kenmerkend voor de Nederlandse delta, maar ook voor andere gebieden wereldwijd. Ze is onderdeel van de onderzoeksgroep Ecologie & Biodiversiteit en is meervoudig NWO-laureaat (Meervoud, VIDI en Aspasia persoonlijke beurzen).

Interessegebieden:

 • Biodiversiteit
 • Ecologie
 • Natuurbeheer
 • Natuurherstel
 • Natuurbescherming
 • Natte natuur

Samen voor biodiversiteit

Wat is de natuur ons waard?Onderzoeksteam

Promovendi en postdocs

Voormalige leden onderzoeksteam

 • Dr. M. (Monique) de Jager
 • Dr. R.G.A. (Rob) Fraaije
 • Dr. A.G. (Annemarie) Garssen
 • Dr. E. (Erik) Kleyheeg
 • Dr. J.M. (Judith) Sarneel
 • Dr. H.J. (Jelle) Treep
 • Dr. C.H.A. (Casper) van Leeuwen
 • Dr. J.P. (Jeroen) van Zuidam