Onderzoek

Welke rol spelen media in onze maatschappij?

Het onderzoek van het departement Media- en Cultuurwetenschappen valt onder het facultaire Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) en is georganiseerd in drie onderzoeksgroepen: Genderstudies, Muziekwetenschap, Media en performance.

Het culturele landschap toen en nu

De onderzoekers binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen houden zich bezig met vraagstukken over de rol van media (film, televisie, nieuwe media), muziek, theater en cultuur in de samenleving. Ook verdiepen zij zich in de historische ontwikkelingen en tradities die ten grondslag liggen aan het hedendaagse culturele landschap. Zij mengen zich in het actuele debat binnen de geesteswetenschappen en daarbuiten en vormen een kenniscentrum waar maatschappelijke instellingen terecht kunnen.

Onze medewerkers laten het belang zien van geesteswetenschappelijk onderzoek en leveren een belangrijke bijdrage aan de universitaire focusgebieden Cultures, Citizenship and Human Rights en Game Research en het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies, evenals aan nieuwe ontwikkelingen in de geesteswetenschappen zoals de digital humanities, environmental humanities en cognitive en medical humanities.

Digitale media in de maatschappij

Ook de meest recente ontwikkelingen van de digitale media vormen een focus van ons onderzoek. Zo verkennen onze onderzoekers in het focusgebied Game Research de mogelijkheden die serious games bieden om maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen. De Data School helpt Nederlandse instellingen om beter in te kunnen spelen op de hedendaagse informatiecultuur, en het onderzoeksplatform [urban interfaces] bestudeert de interactie tussen media, kunst en stedelijke omgeving.